Investera i Spectracure

Ett verkligt kliniskt behov

Idag är behandlingen av återfall av prostatacancer omstridd på grund av de allvarliga biverkningar som flera alternativ medför. Återfall av prostatacancer är vår första prioriterade indikation.

En ny behandlingsmöjlighet

Vår behandlingsmetod har potential att bli ett fördelaktigt alternativ till andra behandlingar, till exempel hormonbehandling. Metoden har potential att ge färre biverkningar och ökad livskvalitet.

Hälsoekonomisk lönsamhet

Vår behandlingsmetod är utvecklad för att vara mindre resurskrävande då behandlingen sker vid ett tillfälle och patienten kan gå hem samma dag.

Attraktiv affärsmodell med kontinuerliga intäktsströmmar

Systemet placeras hos kund för en låg kostnad, vilket ger en minskad inträdesbarriär. Genom försäljning av sterila engångsartiklar genereras återkommande intäkter, kunden betalar per behandling.

Potential att utveckla behandling 
av fler cancerdiagnoser

Behandlingsystemet kan även lämpa sig för behandling av fler typer av inre solida tumörer, som till exempel bröstcancer.