VARFÖR INVESTERA I SPECTRACURE?

Global marknad med hög tillväxt

Den globala marknaden för prostatacancer växer och beräknas vara värd 100 miljarder US-dollar 2026. Allt fler män drabbas på grund av ökad medellivsängd.

Ett verkligt kliniskt behov

Idag finns ingen etablerad effektiv behandlingsmetod för patienter som har fått återfall av prostatacancer. Detta är vår första prioriterade indikation.

En ny behandlingsmöjlighet

Vår behandlingsmetod har potential att ersätta kirurgi och/eller behandling med hormoner. Metoden har potential att ge färre biverkningar och bättre livskvalitet för den drabbade.

Hälsoekonomisk lönsamhet

Vår behandlingsmetod är utvecklad för att vara mindre resurskrävande genom att behandlingen sker vid ett tillfälle, till skillnad från kontinuerlig hormonbehandling, samt genom att omfattande riskfylld kirurgi kan undvikas.

Attraktiv affärsmodell med kontinuerliga intäktsströmmar

Systemet placeras hos kund för en låg kostnad, vilket ger en minskad inträdesbarriär. Genom försäljning av sterila engångsartiklar genereras återkommande intäkter, kunden betalar per behandling.

Potential att utveckla behandling 
av fler cancerdiagnoser

Behandlingsystemet lämpar sig även för flera typer av inre solida tumörer, inte bara vår initiala indikation, återfall av cancer i prostata. 

MINIMALINVASIV KIRURGI

Ett mindre lokalt ingrepp, ingen öppen kirurgi.

KOSTNADSEFFEKTIV

Kräver begränsade resurser jämfört med öppen kirurgi. 

INGEN LIVSLÅNG BEHANDLING

Behandlingen sker vid ett tillfälle.