SpectraCure publicerar investerarbrev

SpectraCure publicerar ett investerarbrev bifogat i pressmeddelandet samt på sin webbplats www.spectracure.se.

I investerarbrevet ges svar på några vanliga frågor samt en kortfattad beskrivning av arbetet med den kliniska studien.