SpectraCure publicerar investerarbrev

SpectraCure publicerar ett investerarbrev bifogat i pressmeddelandet samt på sin webbplats spectracure.se.

Länk till SpectraCures investerarbrev

Investerarbrevet beskriver kortfattat vad som som skett i bolaget under 2017.