Patent

Patent

Det patenterade och egenutvecklade behandlingssystemet Q-PRO® med IDOSE® baseras på egna patent. Patentportföljen är betydande, åtta patentfamiljer med tolv godkända patent. Grundpatenten som avser vårt lasersystems funktion är godkända bland annat i Europa, USA, Kina och Japan.

Fyra patentfamiljer avser skydd av de tekniska lösningar som gör att systemet använder samma optiska fibrer för mätning som för behandling. En patentfamilj avser skydd av en engångsartikel för sterila optiska fibrer. Tre patentfamiljer avser olika metoder för att utföra dosomräkning under pågående behandling, det vill säga IDOSE®-tekniken.