Metod

Ny tillämpning med PDT

Behandlingsmetoden baseras på fotodynamisk terapi (PDT), en beprövad metod sedan 80-talet för exempelvis viss typ av hudcancer. Vi har identifierat ett sätt att använda PDT för att behandla solida invärtes tumörer. PDT innebär att vävnaden görs ljuskänslig med hjälp av ett läkemedel. När substansen belyses med ljus, av en specifik våglängd, aktiveras läkemedlet och reaktionen som uppstår angriper cancercellerna.

The way that SpectraCure is doing prostate cancer treatment, using PDT, really allows to both tailor the procedure to the particular individual and also offer a very compelling focal treatment technique that allows it to treat prostate cancer regardless of where the tumour is within the prostate gland in a focal localised fashion and being able to do that with a minimal amount of side effects.

PhD Homer Pien, member of the SpectraCure board

Fokal behandling av prostatacancer

Behandlingssystemet Q-PRO® har potential att möjliggöra fokal behandling av prostatacancer. Endast tumören i prostatan behandlas, i stället för hela körteln. Traditionell behandling av prostatacancer riktas mot hela körteln, vilket kan leda till betydande biverkningar som impotens, urinbesvär och rektalskador. Observationsstudier har visat att fokala behandlingar är mer kostnadseffektiva och ger patienten färre biverkningar, jämfört med radikal prostatektomi (hela prostatan avlägsnas) eller extern strålbehandling.

Steg-för-steg-behandlingsprocess

1

Den sövda patienten injiceras med ett läkemedel som gör vävnaden ljuskänslig.

2

Nålar sätts in i tumören med ultraljudsledning. IDOSE® beräknar optimal placering. Optiska fibrer förs genom dessa nålar.

3

Fibrerna levererar laserljus och fungerar som mätprober. IDOSE® beräknar dosen som ska levereras för att patientspecifikt anpassa behandlingen.

4

Därefter doserar system ljuset, vars våglängd är optimerad för att aktivera läkemedlet och eliminera tumörcellerna.