Kliniska studier

Kliniska studier för behandling av prostatacancer

Innan Q-PRO®-systemet kan kommersialiseras måste behandlingen bevisas vara effektiv, säker och ge avsedd klinisk effekt. Vi driver en klinisk studie för patienter med återfall av prostatacancer, som genomförs av framstående läkare på ledande kliniker inom prostatacancer, i Nordamerika och Europa. Vi är i processen av att inleda ytterligare en klinisk studie, för patienter med primär lokaliserad prostatacancer.

University College London Hospital

Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Princess Margaret Cancer Center

Skånes universitetssjukhus

Målet med studierna

Målsättningen med studierna är att undersöka behandlingens effekt, att fastställa den optimala dosen av laserljus samt läkemedel och att undersöka hur säker användningen av laserbehandling i kombination med läkemedelsubstansen verteprofin är.

Studie för återfall av prostatacancer

Vi följer en tydlig utvecklingsstrategi och har inledningsvis startat en klinisk studie för patienter som fått återfall av prostatacancer, efter att tidigare genomgått strålbehandling. Den kliniska studien genomförs av framstående läkare på ledande kliniker inom prostatacancer: Princess Margaret Cancer Centre i Toronto, University College London Hospital, Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York och vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Genom ledande läkare och referenskliniker bygger SpectraCure viktig klinisk evidens för att i framtiden få acceptans för behandlingen.

Studie för primär lokaliserad prostatacancer

Arbetet med att inleda en klinisk studie för indikationen primär lokaliserad prostatacancer med medelhög risk har inletts. Den nya studien medför att rekryteringsbasen breddas, samt att en betydligt större marknad adresseras. Studien kommer att pågå parallellt med den första studien för återfall av prostatacancer. Den kliniska studien för återfall av prostatacancer har varit strategiskt viktig vid planeringen av studien för primär lokaliserad prostatacancer.