Om oss

Framtidens behandling av cancertumörer

SpectraCure är ett medicinteknikbolag med säte i Lund, som fokuserar på utveckling och kommersialisering av ett nytt medicintekniskt behandlingssystem för lokaliserad prostatacancer. Tekniken bygger på lång vetenskaplig forskning och kliniska behandlingar med PDT vid Skånes universitetssjukhus i Lund och i samarbete med andra internationellt ledande forskare.

Vi utvecklar Q-PRO®, ett patenterat och innovativt behandlingssystem, som har potential att erbjuda en fokal, minimalinvasiv och individualiserad behandling för patienter med prostatacancer.

Ny tillämpning av PDT

Vi har identifierat ett sätt att använda den beprövade metoden PDT, för solida invärtes tumörer. Genom vårt behandlingssystem avser vi behandla invärtes tumörer, såsom prostatacancer.

Multifacetterad potential

Behandlingen är fokal och minimalinvasiv och har potential att behandla tumörer med liten påverkan på kringliggande vävnad. Detta skulle kunna möjliggöra färre biverkningar och snabbare återhämtning för patienten.

Studie med ledande kliniker

En klinisk studie för patienter med återfall av prostatacancer pågår, vid ledande kliniker, i Nordamerika och Europa. Vi är i processen att inleda ytterligare en klinisk studie för patienter med primär lokaliserad prostatacancer.

Vår vision

För en morgondag där vi botar cancer och förbättrar livskvaliteten för de drabbade

Mål

SpectraCures mål är att bli en ledande aktör inom fokal behandling av prostatacancer. Genom redan beprövad PDT-metod utvecklar bolaget ett nytt medicintekniskt behandlingssystem med målet att effektivt behandla cancer, med få biverkningar för bevarad livskvalitet, samt reducerade vårdkostnader.