Om oss

Framtidens behandling av cancertumörer

SpectraCure utvecklar framtidens system för behandling av inre, solida cancertumörer. Målet med det egenutvecklade och patenterade behandlingssystemet är att eliminera djupt liggande cancertumörer och förlänga överlevnaden för cancerpatienter med bibehållen livskvalitet. Idag är behandlingen av återfall av prostatacancer omstridd på grund av de allvarliga biverkningar som flera av de tillgängliga behandlingsalternativen medför.


Bolaget har sitt ursprung i forskning vid Lunds universitet och tekniken bygger på lång vetenskaplig forskning och kliniska behandlingar med fotodynamisk terapi (PDT) av tumörer vid Lunds universitetssjukhus. Globalt utförs årligen omkring en miljon PDT-behandlingar av hudtumörer. Denna metod har SpectraCure vidareutvecklat för behandling av inre, solida tumörer. Bolagets system för PDT med mjukvaran IDOSE® är ett helt nytt medicintekniskt system för dosplanering och leverans av laserljus.

Vår vision

För en morgondag där vi botar cancer och förbättrar livskvaliteten för de drabbade

Strategi

Vi arbetar för att få marknadsgodkännande för behandlingsystemet på både den nordamerikanska och den europeiska marknaden. Vår behandlingsmetod har potential att bli ett fördelaktigt alternativ till de behandlingsalternativ som finns idag för patienter med återfall av prostatacancer efter tidigare strålbehandling.


Vi genomför just nu en klinisk studie för behandling av patienter med återfall av prostatacancer. Ett produktgodkännande för marknadslansering kan erhållas först efter framgångsrikt genomförda kliniska studier som bekräftar metodens kliniska nytta i förhållande till dess risk, på ett större antal patienter.


Vår strategi är att engagera ledande kliniker i vår kliniska studie och att via dessa referenskliniker bygga klinisk evidens, sprida kännedom om, samt nå klinisk acceptans för behandlingen. Resultaten från studierna kommer att publiceras och presenteras av inflytelserika urologer, för att på så sätt nå genomslag.


Vår avsikt är att inleda samarbete med globala industriella partners med syftet att få ytterligare stöd och resurser i vår kommersialiseringsprocess.


Vi har i dagsläget valt att fokusera på återfall av prostatacancer, men förhoppningen är att det i framtiden ska vara möjligt att även behandla primär prostatacancer och andra former av cancer, exempelvis cancer i bröst, bukspottkörtel samt i huvud- och halsregionen. Visionen är att vår behandling på sikt ska kunna erbjudas som ett alternativ till strålbehandling och operation.

Affärsmodell

Systemet placeras hos kund för en låg kostnad, vilket ger en minskad inträdesbarriär. Genom försäljning av sterila engångsartiklar med tillhörande kod för att genomföra en behandling genereras därefter återkommande intäkter, eftersom kunden betalar per behandling.

Ambitionen är att samarbeta med en eller flera större globala aktörer, till exempel via licensavtal, för att få stöd och resurser på vägen mot marknaden.

Växande global marknad

Årligen drabbas ungefär 700 000 personer av prostatacancer i USA och Europa. Av dessa drabbas cirka 20 procent av återfall efter strålbehandling. Den globala marknaden för prostatacancer växer och beräknas vara värd cirka 100 miljarder dollar år 2026. Marknaden växer eftersom allt fler män drabbas av prostatacancer, vilket sker främst på grund av en ökad medellivslängd. Värdet på marknaden ökar också som följd av att allt fler dyra sofistikerade behandlingsmetoder når marknaden.