Om oss

Framtidens behandling av cancertumörer

SpectraCure utvecklar framtidens system för behandling av inre, solida cancertumörer. Målet med det egenutvecklade och patenterade behandlingssystemet är att eliminera djupt liggande cancertumörer och förlänga överlevnaden för cancerpatienter med behållen livskvalitet. Drabbas man av återfall av cancer i prostata finns idag ofta inga andra etablerade behandlingsalternativ än livslång hormonbehandling, med därtill kopplade biverkningar.

Bolaget har sitt ursprung i forskning vid Lunds universitet och tekniken bygger på lång vetenskaplig forskning och kliniska behandlingar med PDT, fotodynamisk tumörterapi vid Lunds universitetssjukhus. Globalt utförs årligen totalt omkring en miljon PDT-behandlingar av hudtumörer. Denna metod har SpectraCure vidareutvecklat för behandling av inre, solida tumörer. Bolagets interstitiella PDT-system med den egenutvecklade mjukvaran IDOSE® är ett helt nytt medicintekniskt system för behandlingsplanering och dosleverans av laserljus.

Vår vision

För en morgondag där vi botar cancer och förbättrar livskvaliteten för de drabbade

Strategi

Vi arbetar för att få marknadsgodkännande för behandlingsystemet på både den nordamerikanska och den europeiska marknaden. Detta för att ge patienter med återfall i prostatacancer efter tidigare strålbehandling en bättre behandling än vad som erbjuds idag.
 

Vi genomför just nu en klinisk studie för behandling av återfallspatienter med prostatacancer. Ett produktgodkännande för marknadslansering kan erhållas först efter en framgångsrik genomförd fas 3-studie. En fas 3-studie är avsedd för att bekräfta metodens kliniska nytta i förhållande till dess kliniska risk, på ett större antal patienter.

 

Vår strategi är att engagera ledande nyckelkliniker till våra kliniska studier och att via dessa referenskliniker bygga klinisk evidens, sprida kännedom om, samt att nå klinisk acceptans för behandlingen. Det är viktigt att få resultaten från studierna publicerade och presenterade av inflytelserika urologer, för att härigenom få genomslag för behandlingen.

 

Vår avsikt är att inleda samarbete med globala industriella partner med syftet få ytterligare stöd och resurser i vår kommersialiseringsprocess.

 

Vi har i dagsläget valt att fokusera på återfall av prostatacancer, men förhoppningen är att det i framtiden ska vara möjligt att även behandla primär prostatacancer och andra former av cancer, exempelvis cancer i bröst, bukspottkörtel samt i huvud- och halsregionen. Visionen är att även dessa behandlingar på sikt skulle kunna erbjudas som ett alternativ till strålbehandling och operation.

 

Affärsmodell

Systemet placeras hos kund för en låg kostnad, vilket ger en minskad inträdesbarriär. Genom försäljning av sterila engångsartiklar med tillhörande kod för att genomföra en behandling genereras därefter återkommande intäkter, eftersom kunden betalar per behandling.

Ambitionen är att samarbeta med en eller flera större globala aktörer, till exempel via licensavtal, för att få stöd och resurser på vägen mot marknaden.

Växande global marknad

Årligen drabbas 700 000 personer av prostatacancer i USA och Europa. Av dessa drabbas cirka 10 procent av återfall efter strålbehandling. Den globala marknaden för prostatacancer växer och beräknas vara värd cirka 100 miljarder dollar år 2026. Marknaden växer eftersom allt fler män drabbas av prostatacancer, vilket sker främst på grund av en ökad medellivslängd. Värdet på marknaden ökar också som följd av att allt fler dyra sofistikerade behandlingsmetoder når marknaden.

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.