Valberedning

Valberedningen utses i samråd med de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna enligt aktieägarstatistik från Euroclear Sweden och övrig tillförlitlig ägarinformation i enlighet med årsstämmans beslut.


Valberedningens uppgift är att ta fram förslag till årsstämman avseende stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, revisorer och arvode till revisorer samt i förekommande fall förslag till revidering av principer för utseende av valberedning.


Valberedningen i SpectraCure AB (publ.) inför årsstämman 2023 består av:

  • Ordförande Jan Karlsson, utsedd av Masoud Khayyami som representerar ca 10,0 procent av aktier och röster.
  • Christer Sjödoff, utsedd av Cardeon som representerar cirka 2,1 procent av aktier och röster.
  • Dan Persson, utsedd av MTT Capital och Dan Persson som tillsammans representerar cirka 1,7 procent av aktier och röster.


Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen till:

Valberedningen
SpectraCure AB (publ)
Gasverksgatan 1
222 29 Lund

Eller per e-post till:
info@spcvalberedning.com

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.