Framtidens system för

behandling av prostatacancer

PRESSMEDDELANDEN

RAPPORTER

SpectraCure utvecklar framtidens system för behandling av prostatacancer. Vår ambition är att erbjuda patienter med återfall i prostatacancer en effektiv behandling som har få biverkningar och med potential att ge god livskvalitet.

 

Behandlingsystemet lämpar sig för behandling av inre tumörer i exempelvis prostata, bröst, bukspottskörtel eller i huvud- och halsregion. Som första applikation har vi valt att adressera återfall av prostatacancer. Detta eftersom det idag saknas en behandling som är både effektiv och har få biverkningar för återfall av prostatacancer. Ofta ordineras en livslång behandling med hormoner.

 

Vår metod bygger på fotodynamisk behandling (PDT), vilket innebär att kroppsvävnaden görs ljuskänsligt med hjälp av ett läkemedel. Läkemedlet aktiveras sedan genom belysning med laser.

 

Vi driver just nu en klinisk studie på patienter med återfall av prostatacancer på sjukhus i Storbritannien, USA och Kanada. I denna studie är målet att optimera dos av läkemedel och laser, samt att sammanställa hur patienterna påverkas av behandlingen.

“…SpectraCure represents the future of personalized PDT in prostate cancer treatment…”

Brian Wilson, Senior Scientist på Princess Margaret Cancer Center och professor vid University of Toronto, Department of Medical Biophysics

Ny behandling av prostatacancer

Prostatacancer som har återkommit kan vara svår att behandla. Efter strålbehandling är exempelvis kirurgiskt avlägsnande av prostatan svårt att genomföra och operationen medför en betydande risk för biverkningar. Den vanligaste behandlingen som erbjuds är hormonbehandling som även den förknippas med betydande biverkningar. Det är därför som SpectraCure valt återfall av prostatacancer som första indikation. Vår ambition är att erbjuda patienter med återfall i prostatacancer en effektiv behandling som har få biverkningar, en behandling som ger god livskvalitet.

Behandlingsmetoden, interstitiell PDT, möjliggörs av en helt ny generation behandlingssystem som omfattar både dosplanering och leverans av laserljus. Den integrerade mjukvaran IDOSE® räknar ut och anpassar laserexponeringen för varje patient. Detta är viktigt eftersom överexponering av ljus kan leda till skador på frisk vävnad. Underexponering kan i sin tur leda till ofullständig behandling och att tumören återkommer efter behandling.

Vår vision

För en morgondag där vi botar cancer och förbättrar livskvaliteten för de drabbade

Investerare

Varför investera i SpectraCure?

Global marknad med hög tillväxt

Den globala marknaden för prostatacancer växer och beräknas vara värd 100 miljarder US-dollar 2026. Allt fler män drabbas på grund av ökad medellivsängd.

Ett verkligt kliniskt behov

Idag finns ingen etablerad effektiv behandlingsmetod för patienter som har fått återfall av prostatacancer. Detta är vår första prioriterade indikation.

En ny behandlingsmöjlighet

Vår behandlingsmetod har potential att ersätta kirurgi och/eller behandling med hormoner. Metoden har potential att ge färre biverkningar och bättre livskvalitet för den drabbade.

Hälsoekonomisk lönsamhet

Vår behandlingsmetod är utvecklad för att vara mindre resurskrävande genom att behandlingen sker vid ett tillfälle, till skillnad från kontinuerlig hormonbehandling, samt genom att omfattande riskfylld kirurgi kan undvikas.

Attraktiv affärsmodell med kontinuerliga intäktsströmmar

Systemet placeras hos kund för en låg kostnad, vilket ger en minskad inträdesbarriär. Genom försäljning av sterila engångsartiklar genereras återkommande intäkter, kunden betalar per behandling.

Potential att utveckla behandling 
av fler cancerdiagnoser

Behandlingsystemet lämpar sig även för flera typer av inre solida tumörer, inte bara vår initiala indikation, återfall av cancer i prostata. 

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.