Framtidens system för

behandling av prostatacancer

PRESSMEDDELANDEN

RAPPORTER

SpectraCure utvecklar framtidens system för behandling av prostatacancer. Vår ambition är att erbjuda patienter med återfall av prostatacancer en effektiv behandling med bibehållen god livskvalitet och få biverkningar.


Behandlingsystemet lämpar sig för behandling av inre solida tumörer och som första steg har systemet anpassats för behandling av återfall av prostatacancer. Behandlingen av återfall av prostatacancer är i dagsläget omstridd då flera metoder medför allvarliga biverkningar; det är just därför som SpectraCure har valt att fokusera på återfall av prostatacancer.


Vår metod bygger på fotodynamisk terapi (PDT), vilket innebär att vävnaden görs ljuskänslig med hjälp av ett läkemedel. Läkemedlet aktiveras sedan med laserljus för att eliminera cancercellerna.


Vi driver just nu en klinisk studie för patienter med återfall av prostatacancer på ledande sjukhus i Kanada, Storbritannien, Sverige och USA. Studiens mål är att optimera dos av läkemedel och laserljus, samt att utvärdera hur patienterna påverkas av behandlingen.

“…SpectraCure represents the future of personalized PDT in prostate cancer treatment…”

Brian Wilson, Senior Scientist på Princess Margaret Cancer Center och professor vid University of Toronto, Department of Medical Biophysics

Ny behandling av prostatacancer

Återfall av prostatacancer efter strålbehandling kan vara svårt att behandla och tillgängliga behandlingsalternativ medför ofta biverkningar som försämrar patientens livskvalitet. SpectraCure har valt att fokusera på återfall av prostatacancer för att kunna erbjuda ett lokalt behandlingsalternativ med få biverkningar.


Behandlingsmetoden, interstitiell PDT, möjliggörs av en helt ny generation behandlingssystem som omfattar en mjukvara för dosplanering och en laserenhet. Den integrerade mjukvaran IDOSE® räknar ut och anpassar laserexponeringen för varje patient. Dosplaneringen är viktig för att uppnå optimal ljusdos för att i sin tur uppnå fullständig behandling av tumören och samtidigt minimera risken för skador på frisk vävnad.

Vår vision

För en morgondag där vi botar cancer och förbättrar livskvaliteten för de drabbade

Investerare

Varför investera i SpectraCure?

Ett verkligt kliniskt behov
Idag är behandlingen av återfall av prostatacancer omstridd på grund av de allvarliga biverkningar som flera alternativ medför. Återfall av prostatacancer är vår första prioriterade indikation.
En ny behandlingsmöjlighet
Vår behandlingsmetod har potential att bli ett fördelaktigt alternativ till andra behandlingar, till exempel hormonbehandling. Metoden har potential att ge färre biverkningar och ökad livskvalitet.
Hälsoekonomisk lönsamhet
Vår behandlingsmetod är utvecklad för att vara mindre resurskrävande då behandlingen sker vid ett tillfälle och patienten kan gå hem samma dag.
Attraktiv affärsmodell med kontinuerliga intäktsströmmar
Systemet placeras hos kund för en låg kostnad, vilket ger en minskad inträdesbarriär. Genom försäljning av sterila engångsartiklar genereras återkommande intäkter, kunden betalar per behandling.
Potential att utveckla behandling  av fler cancerdiagnoser
Behandlingsystemet kan även lämpa sig för behandling av fler typer av inre solida tumörer, som till exempel bröstcancer.
Föregående bild
Nästa bild

Global marknad med hög tillväxt

Den globala marknaden för prostatacancer växer och beräknas vara värd 100 miljarder US-dollar 2026. Allt fler män drabbas på grund av ökad medellivsängd.

Ett verkligt kliniskt behov

Idag är behandlingen av återfall av prostatacancer omstridd på grund av de allvarliga biverkningar som flera alternativ medför. Återfall av prostatacancer är vår första prioriterade indikation.

En ny behandlingsmöjlighet

Vår behandlingsmetod har potential att bli ett fördelaktigt alternativ till andra behandlingar, till exempel hormonbehandling. Metoden har potential att ge färre biverkningar och ökad livskvalitet.

Hälsoekonomisk lönsamhet

Vår behandlingsmetod är utvecklad för att vara mindre resurskrävande då behandlingen sker vid ett tillfälle och patienten kan gå hem samma dag.

Attraktiv affärsmodell med kontinuerliga intäktsströmmar

Systemet placeras hos kund för en låg kostnad, vilket ger en minskad inträdesbarriär. Genom försäljning av sterila engångsartiklar genereras återkommande intäkter, kunden betalar per behandling.

Potential att utveckla behandling 
av fler cancerdiagnoser

Behandlingsystemet kan även lämpa sig för behandling av fler typer av inre solida tumörer, som till exempel bröstcancer.