Ledningsgrupp

Masoud Khayyami

Tillförordnad Verkställande direktör

Aktier:

11 116 402 st (ink närstående och via bolag)

Masoud Khyyami är doktor i tillämpad biokemi från Lunds tekniska högskola och har gedigen erfarenhet från forskning inom medicinteknik och bioteknik. Han har tidigare varit VD i SpectraCure AB. Masoud innehar entreprenörserfarenhet i företag som Lumito AB, Gasporox AB och Prolight Diagnostics AB. Idag arbetar Masoud som VD för Cardeon AB.

Kristina Holst

Head of clinical affairs

Aktier:

0 st

Kristina Holst är legitimerad tandläkare. Hon har många års erfarenhet inom medicinteknikindustrin och har framför allt arbetat med kliniska studier men även inom marknadsföring och produktutveckling. Kristina har tidigare haft ledande befattningar inom kliniska studier och regulatoriska aktiviteter på bland annat Arjo, Medeuronet, DMC Healthcare och Straumann.

Henrik Ljung

Finanschef

Aktier:

3 200 st

Henrik Ljung är civilekonom och har mångårig erfarenhet som CFO bl a i Cerdo Bankpartner AB, Acconeer AB, Ballingslöv AB, Sardus AB och Malmöhus Invest AB.

Johannes Swartling

Teknisk chef

Aktier:

78 485 st (ink närstående)

Doktor i fysik från Lunds universitet (2002). Anslöt till SpectraCure under 2006 och ansvarar för bolagets forskning och utveckling. Tidigare erfarenhet från utveckling av medicinsk teknik, kliniska prövningar, samt kvalitets- och regulatoriska frågor inklusive riskhantering. Innehaft post-doktorala forskarpositioner vid Politecnico di Milano, Italy, och vid Cambridge University, UK. Han har bedrivit forskning avseende applikationer för laserteknologi och spektroskopi inom biologi och medicin. Författare av ett 30-tal granskade vetenskapliga artiklar.