Certified adviser

First North tillhandahåller infrastruktur för handel och distribution av aktieinformation. För att kunna noteras på First North måste ett bolag utse en Certified Adviser som lotsar bolaget genom ansökningsprocessen och säkerställer att bolaget lever upp till och kontinuerligt följer regelverket. Certified Adviser säkerställer att företaget uppfyller inträdeskraven och de löpande förpliktelser som sammanhänger med att företagets aktier är godkända för handel på First North. Dessutom övervakar Certified Adviser löpande att företaget iakttar reglerna och rapporterar omedelbart till börsen om någon regel bryts.


G&W Fondkommission är Certified Adviser för SpectraCure AB.
För mer information om G&W Fondkommission se http://www.gwkapital.se/