Investerarbrev mars 2021

Med anledning av ryktesspridning

För ett par veckor sedan förekom skriverier i media gällande SpectraCure. Detta har satt fart på en del ryktesspridning. Jag vet att situationen har orsakat oro hos både våra ägare och medarbetare, vilket jag beklagar. I detta investerarbrev vill jag kort ge min kommentar till de rykten som förekommit om SpectraCure. Först och främst vill jag vara tydlig med att arbetet på SpectraCure naturligtvis fortgår som vanligt. Arbetet med vår teknik, våra instrument och våra behandlingar fortsätter. Som tidigare kommunicerats väntar vi nu på att covid-restriktionerna ska lätta så vi kan komma igång med våra behandlingar i de kliniska studierna igen.

På SpectraCure är vi ett dedikerat team och ryktena har, om möjligt, gjort oss ännu mer fokuserade på att visa omvärlden att vår teknik har stor potential att ta upp kampen mot cancer – med återfall i prostatacancer som första indikation!

SpectraCures Investerarbrev för mars bifogas.

Vänliga hälsningar

Masoud Khayyami
VD SpectraCure AB (publ)

telefon: +46(0) 70 815 21 90
 

 

SpectraCure bildades 2003 som ett startup-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet.www.spectracure.com

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser, ca@gwkapital.se, tel +468-503 00 050) och handlas med kortnamn SPEC.