Bolagsstyrning

SpectraCure AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Stockholm. Bolagsstyrningen i SpectraCure följer Koden och utgår således ifrån principer som följer av lag, noteringsavtal, riktlinjer och god praxis.