Produkten

Framtidens behandling av prostatacancer

Det patenterade och egenutvecklade Q-PRO® -systemet representerar en ny medicinteknisk behandling. Målet är att möta marknadens växande behov av individanpassade, skonsamma och effektiva behandlingar för patienter med prostatacancer.

Bibehållen livskvalitet

Potential att ge patienterna möjlighet att upprätthålla en högre livskvalitet jämfört med de konventionella behandlingarna av prostatacancer.

Individuell behandling

En unik behandling med PDT, som har potential att skräddarsy proceduren till den specifika individen samt tillåta behandling oavsett tumörens position i prostatan.

Fokal behandling

Potential att tillhandahålla en mycket exakt och målinriktad behandling, som erbjuder en minimalinvasiv lösning för prostatacancer.

Q-PRO® möjliggör förbättrad behandling för prostatacancer

Vårt behandlingssystem Q-PRO® representerar en helt ny behandling av prostatacancer bestående av:

“The SpectraCure IDOSE® system is an exciting new approach for estimating the extent of necrosis during PDT, based on real time measurements of light distribution and photobleaching in the area under treatment”

Stephen G Bown, MD (Cambridge), AM (Harvard), DSc (Hon Lucknow), FRCP Emeritus Prof of Laser Medicine & Surgery, Division of Surgery & Interventional Science

Behandling med SpectraCures Q-PRO®

Behandlingssystemet Q-PRO® levererar laserljus via optiska fibrer som förs in i prostatan, efter att läkemedlet verteporfin har injicerats. Verteporfin har sedan många år används för behandling av vissa allvarliga ögonsjukdomar. Systemet använder samma optiska fibrer för att både behandla tumörområdet och övervaka levererad ljusdos. Den egenutvecklade dosplaneringsplattformen, IDOSE®, anpassar optimal behandlingsdos för varje patient, med stor noggrannhet, för att undvika över- eller underexponering. Eftersom överexponering av ljus kan leda till skador på frisk vävnad och underexponering kan leda till ofullständig behandling, och att tumören återkommer.