SpectraCure publicerar investerarbrev

SpectraCure publicerar ett investerarbrev bifogat i pressmeddelandet samt på sin webbplats spectracure.se.

I investerarbrevet ges svar på några vanliga frågor samt en kortfattad beskrivning av resultaten från den fjärde patientbehandlingen.