Strategi

Marknadsgodkännande

Behandlingssystemet har potential att tillämpas på olika typer av inre solida tumörer men strategin är att först börja med återfalls- samt primär prostatacancer. Fokus är initialt att få marknadsgodkännande för behandlingssystemet Q-PRO® på den nordamerikanska och den europeiska marknaden. Ett produktgodkännande för marknadslansering kan erhållas först efter en framgångsrikt genomförd klinisk studie. SpectraCure är certifierade enligt ISO 13485:2016, vilket innebär att bolaget strikt följer regelverken som styr medicintekniska produkter. Certifieringen underlättar även vid processen för marknadsgodkännande av medicintekniska produkter globalt.

Etablering av Q-PRO®

Vi strävar efter att etablera Q-PRO® som en framstående behandling av lokaliserad prostatacancer. Strategin bygger på att knyta an framstående läkare från ledande nyckelkliniker till de kliniska studierna. Genom dessa referenskliniker och ledande läkare är avsikten att bygga klinisk evidens, öka medveten om, och nå klinisk acceptans för behandlingen.

Affärsmodell

SpectraCure kommer att erbjuda en kombination av fasta och rörliga priser. Behandlingssystemet planeras att säljas till kunden/kliniken till ett förhållandevis lågt pris, med begränsad marginal i syfte att sänka inträdesbarriären. Genom en kod, tillsammans med tillhörande engångsartiklar, använder kliniken systemet och betalar per behandling. För att på ett kostnadseffektivt och skalbart sätt nå ut på marknaden kommer SpectraCure att samarbeta med en eller flera större globala återförsäljare, genom till exempel licensavtal.