SpectraCure publicerar investerarbrev

SpectraCure publicerar ett investerarbrev bifogat i pressmeddelandet samt på sin webbplats spectracure.se.

Investerarbrevet beskriver kortfattat vad som gjorts efter den tredje patientbehandlingen och vilka möjligheter bolaget ser inom fokal behandling.