SpectraCures kliniska studie presenterades under Urologidagarna

SpectraCure har under tre dagar deltagit vid Urologidagarna i Malmö, en konferens som samlar Sveriges urologer, urologisköterskor och forskare. I SpectraCures monter har P18-systemet demonstrerats, metoden interstitiell fotodynamisk tumörterapi (IPDT) presenterats och information har givits om den pågående kliniska studien.

Under fredagen höll Ymir Saemundsson, urolog vid Skånes universitetssjukhus, en presentation som beskriver SpectraCures kliniska studie, för undersökning av behandling med interstitiell fotodynamisk terapi vid behandling av lokalt återfall i prostatacancer. Abstraktet har även publicerats i tidningen Svensk Urologi[1].

Det har varit tre givande dagar med flera intressanta möten och diskussioner med urologer och sköterskor som har visat intresse för metoden. Vi ser en enighet gällande behovet av nya behandlingar för patienter som drabbats av återfall i prostatacancer”, säger vd Johan Folkunger.

I samband med Urologdagarna har SpectraCure även annonserat i tidningen Svensk Urologi. En tidning som riktar sig till urologer och sjuksköterskor inom urologi. Annonsen synliggör SpectraCures metod och den pågående kliniska studien.
 

Länk till abstrakt
Länk till annons
  

För ytterligare information:
Johan Folkunger, VD
E-post:
jf@spectracure.com
Hemsida: www.spectracure.com

SpectraCure utvecklar ett behandlingssystem för eliminering av inre solida cancertumörer. Vi fokuserar initialt på återfallscancer i prostata, med en förhoppning att i framtiden även kunna behandla andra cancerformer som primär prostatacancer, cancer i bröst, bukspottkörtel, och huvud- och halsregionen. Metoden bygger på ett egenutvecklat och patenterat behandlingssystem bestående av hårdvara, en laserenhet, som utför PDT-behandling och behandlar själva prostatan i kombination med mjukvara, den patenterade dosplaneringsplattform IDOSE®. Metoden gör det möjligt att styra laserljusdosen så att tumören exponeras för en optimal dos för att uppnå tillräcklig behandlingseffekt. Behandlingssystemet har potential att göra interstitiell PDT-behandling noggrann, exakt och säker för varje patient. Målet är att patienten förutom att bli fri från tumören ska kunna bibehålla sin livskvalitet, med begränsade biverkningar. Vi genomför kliniska studier som ett viktigt led i den fortsatta utvecklingen av bolagets behandlingssystem.

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser och handlas med kortnamn SPEC.

[1] Svensk Urologi nr 3 2022, abstract 50.