Metod

Individanpassad tumörbehandling i realtid

Bolagets behandlingssystem består av en unik kombination av en laserenhet och mjukvaran IDOSE®. Med hjälp av optiska fibrer levererar laserenheten ljus till tumörområdet. Dessa fibrer mäter optiska parametrar i vävnaden som möjliggör beräkning av optimal laserljusdos för att uppnå maximal effekt.


Hur mycket laserljusdos som ska levereras och var de optiska fibrerna ska placeras, beräknas av bolagets patenterade dosplaneringsplattform IDOSE®. Mjukvaran beräknar och styr laserljusdosen kontinuerligt under hela behandlingen. Beräkningen baseras på en 3D-modell av tumörområdet och mätningar från de optiska fibrerna. Rätt laserljusdos
på rätt ställe är viktigt då överexponering av laserljus kan leda till skador på frisk vävnad, medan underexponering leder till ofullständig behandling.


Innan systemet kan kommersialiseras måste behandlingen med SpectraCures system bevisas vara effektiv, säker och ge avsedd klinisk effekt. För att kunna påvisa detta genomförs en klinisk studie.

“The SpectraCure IDOSE® system is an exciting new approach for estimating the extent of necrosis during PDT, based on real time measurements of light distribution and photobleaching in the area under treatment”

Stephen G Bown, MD (Cambridge), AM (Harvard), DSc (Hon Lucknow), FRCP Emeritus Prof of Laser Medicine & Surgery, Division of Surgery & Interventional Science

Behandlingsmetod

Fotodynamisk terapi (PDT) innebär att vävnaden som ska behandlas görs ljuskänslig med hjälp av ett läkemedel. Därefter aktiveras läkemedlet med ljus av rätt våglängd och reaktionen som uppstår dödar cancercellerna. PDT är en väletablerad behandlingsmetod som används för bland annat behandling av viss hudcancer.


Interstitiell PDT
är benämningen på vår vidareutvecklade behandling. Interstitiell PDT baseras på samma princip som traditionel PDT. Skillnaden är att laserljuset levereras direkt i tumören via optiska fibrer. Det som gör vår metod unik är att det egenutvecklade behandlingssystemet använder samma optiska fiber för både behandling och övervakning av ljusdosen. Det gör att mjukvaran IDOSE® kan beräkna och anpassa laserljusdosen kontinuerligt under hela behandlingen, för att på så sätt uppnå en individualiserad behandling och maximal behandlingseffekt.

Hur går behandlingen till?
  • Behandlingen planeras med hjälp av bilder från magnetkamera för att klargöra diagnosen och tumörens placering.
  • Patienten sövs och ges läkemedlet verteporfin intravenöst.
  • En transrektal ultraljudsprob används för att visualisera prostatan under behandlingen.
  • Med hjälp av ultraljudet placerar läkaren det antal optiska fibrer som behövs, beroende på tumörens storlek. Placeringen sker via patientens mellangård (perineum).
  • SpectraCures PDT-system levererar beräknad laserljusdos.
  • Läkemedlet aktiveras och tumörcellerna elimineras.

Produkten

SpectraCures behandlingsmetod benämns interstitell PDT, och genomförs med vår produkt som består av:

  • en laserenhet, Q-PRO®, som levererar laserljus,
  • optiska fibrer som både används för att leda och mäta laserljus,
  • mjukvaruplattformen IDOSE® som räknar ut laserljusdos och placering av de optiska fibrerna.
Precis som nålarna är de optiska fibrerna engångsartiklar och levereras i ett sterilt behandlingspaket. SpectraCures PDT-system med mjukvaran IDOSE® är ett helt nytt medicintekniskt system för behandling, planering och leverans av laserljus. Behandlingen är lokal och anpassas till varje patients tumör.

Minimalinvasiv kirurgi

Ett mindre lokalt ingrepp, ingen öppen kirurgi.

Kostnadseffektiv

Kräver begränsade resurser jämfört med öppen kirurgi.

Ett verkligt kliniskt behov

Behandlingen sker vid ett tillfälle.

Patent

Det patenterade och egenutvecklade behandlingssystemet Q-PRO® med IDOSE® baseras på egna patent. Patentportföljen är betydande, åtta patentfamiljer med tolv godkända patent. Grundpatenten som avser vårt lasersystems funktion är godkända bland annat i Europa, USA, Kina och Japan.
 
Fyra patentfamiljer avser skydd av de tekniska lösningar som gör att systemet använder samma optiska fibrer för mätning som för behandling. En patentfamilj avser skydd av en engångsartikel för sterila optiska fibrer. Tre patentfamiljer avser olika metoder för att utföra dosomräkning under pågående behandling, det vill säga IDOSE®-tekniken.