Metod

Individanpassad tumörbehandling i realtid

Bolagets behandlingssystem består av en unik kombination av hårdvara, laserenhet, och mjukvaran IDOSE®. Med hjälp av optiska fibrer levererar laserenheten laserljuset till tumörområdet. Dessa fibrer kan även mäta optiska parametrar i vävnaden som möjliggör beräkning av den optimala laserljusdosen för att uppnå maximal effekt.

Hur mycket laserljusdos som ska levereras och var de optiska fibrerna ska placeras, räknas ut med hjälp av bolagets patenterade dosplaneringsplattform IDOSE®. Datorn beräknar och styr laserljusdosen kontinuerligt under hela behandlingen. Uträkningen görs baserat på mätningar från de optiska fibrerna. Att få rätt laserljusdos placerat på rätt ställe är viktigt, då överexponering av laserljus kan leda till skador på frisk vävnad, medan underexponering leder till ofullständig behandling.

Innan systemet kan kommersialiseras måste behandlingen med SpectraCures system bevisas vara effektiv, säker och ge avsedd klinisk effekt. För att kunna påvisa detta genomförs en klinisk studie

“The SpectraCure IDOSE® system is an exciting new approach for estimating the extent of necrosis during PDT, based on real time measurements of light distribution and photobleaching in the area under treatment”

Stephen G Bown, MD (Cambridge), AM (Harvard), DSc (Hon Lucknow), FRCP Emeritus Prof of Laser Medicine & Surgery, Division of Surgery & Interventional Science

Behandlingsmetod

Fotodynamisk terapi 

Fotodynamisk terapi (PDT) innebär att den vävnad som ska behandlas görs ljuskänsligt med hjälp av ett läkemedel. Därefter aktiveras läkemedlet med ljus, genom att man levererar en kontrollerad energimängd med en definierad våglängd. Denna reaktion gör att cancercellerna dör. PDT är en väletablerad behandlingsmetod, exempelvis för behandling av vissa former av hudtumörer.

Interstitiell fotodynamisk terapi

Interstitiell fotodynamisk tumörterapi är benämningen på vår vidareutvecklade behandling. Avsikten med interstitiell PDT är, som vid traditionell PDT, att förstöra cancerceller genom att tillföra ett läkemedel som gör vävnaden ljuskänslig och att därefter leverera laserljus till tumören. Vid interstitiell PDT levereras laserljuset genom optiska fibrer som är placerade direkt i tumören.

 

Det som gör vår metod unik är att vårt egenutvecklade system använder samma optiska fiber för både behandling och övervakning av ljusdosen. Det gör att mjukvaran IDOSE® kan beräkna och styra laserdosen kontinuerligt under hela behandlingen, för att på så sätt uppnå maximal behandlingseffekt.

Mängden laserljus som appliceras anpassas kontinuerligt 

Under behandlingen sker en serie olika mätningar för att säkerställa att rätt laserdos ges, så att tumören slås ut, utan att frisk kringliggande vävnad skadas.

Den interstitiella PDT-behandlingen av prostatacancer

  • Behandlingen förbereds genom att bilder tas med magnetkamera för att klargöra diagnosen och tumörernas placering.
  • Patienten sövs och injiceras med ett ljuskänsligt läkemedel, verteporfin.
  • En ultraljudssond appliceras rektalt för att läkaren ska kunna förbereda behandlingen på skärmen.
  • Genom ultraljudsguidning placerar läkaren det antal optiska fibrer som behövs, 7-18 stycken, beroende på tumörens storlek. Appliceringen sker via patientens mellangård (perineum).
  • SpectraCures PDT-system levererar uträknad laserdos.
  • Läkemedlet aktiveras och tumörcellerna elimineras.

Produkten

SpectraCures behandlingsmetod benämns interstitell PDT, och genomförs med vår produkt som består av:

  • en laserenhet, Q-PRO®, som levererar laserenergi,
  • optiska fibrer som både levererar laserljus och mäter mängden laserljus,
  • mjukvaruplattformen IDOSE® som räknar ut laserdos och placering av de optiska fibrerna.

De optiska fibrerna levereras tillsammans med nålar i ett sterilt behandlingspaket.

Vårt PDT-system med mjukvaran IDOSE® är ett helt nytt medicintekniskt system för behandling, planering och dosleverans av laserljus. Behandlingen är fokuserad och anpassas till varje patients tumör. SpectraCure har valt återfall av prostatacancer som första indikation.

Minimalinvasiv kirurgi

Ett mindre lokalt ingrepp, ingen öppen kirurgi.

Kostnadseffektiv

Kräver begränsade resurser jämfört med öppen kirurgi.

Ett verkligt kliniskt behov

Behandlingen sker vid ett tillfälle.

Patent

Det patenterade och egenutvecklade behandlingssystemet Q-PRO® med IDOSE baseras på egna patent. Patentportföljen är betydande, åtta patentfamiljer med tolv godkända patent. Grundpatenten som avser vårt lasersystems funktion är godkända bland annat i Europa, USA, Kina och Japan.


Ett nytt patent som gäller vidareutveckling av vår IDOSE®-teknik är godkänt av amerikanska patentverket, europeiska patentverket och ligger för granskning i flera andra länder. Patentet avser en teknik för att mäta påverkan av blödningar och kompensera för det. 

 

Ytterligare ett nytt patent som avser förbättringar i den tekniska lösningen i den nya generationens behandlingssystem har godkänts i Europa. Utanför Europa ligger patentansökan i så kallad PCT-fas, dvs internationell granskning. Patentet beskriver en teknisk konstruktion som gör att systemet använder samma optiska fibrer för mätning som för behandling. Det är mätningar från de optiska fibrerna som individanpassar behandlingen. Denna teknik gör SpectraCure unikt.

 

Utöver detta har vi patentskyddat ett brett fält av olika metoder för att utföra dosomräkning under pågående behandling.

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.