Klinisk prövning för lokalt återfall av prostatacancer vid Skånes universitetssjukhus

Ett potentiellt alternativ till hormonterapi 

Just nu pågår en klinisk prövning som utvärderar en fokalbehandling för återfall av prostatacancer.  Behandlingsmetoden kallas interstitiell fotodynamisk terapi (PDT) och kan individanpassas för varje patient. Den minimalinvasiva behandlingen genomförs med en ny medicinteknisk utrustning med målet att eliminera cancerceller och minska risken för biverkningar. 

Den kliniska studien genomförs vid  Skånes universitetssjukhus, Princess Margaret Cancer Centre, University College London Hospital och Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Har du en patient med återfall av prostatacancer efter strålbehandling som skulle kunna passa studien?

Ny medicinteknisk utrustning för behandling av prostatacancer

En klinisk prövning för lokalt återfall av prostatacancer pågår vid Skånes universitetssjukhus. Interstitiell PDTutvärderas som en behandlingsmetod för lokaliserad prostatacancer som tidigare har behandlats med strålning. Resultaten av denna studie kan ge viktiga insikter i hur man kan behandla lokal prostatacancer på ett effektivt och skonsamt sätt.


Den medicintekniska utrustningen utför mätningar under behandlingen för att i realtid anpassa ljusdosen för att eliminera cancerceller och samtidigt skona frisk omkringliggande vävnad. Behandlingen utförs vid ett tillfälle.

En klinisk prövning för lokalt återkommande prostatacancer

Inklusionskriterier

 • har histopatologiskt verifierat återfall av prostatacancer
 • tidigare behandlats med strålning
 • har icke spridd eller avancerad cancer
 • inte får hormonbehandling

Inklusionskriterier

 • Urvalsprocess
 • Behandling med ljus och verteporfin – interstitiell PDT
 • Uppföljning i 12 månader

Kontaktuppgifter

Har du frågor eller en patient som skulle kunna passa studien? Välkommen att kontakta studiens forskningssjuksköterska vid Skånes universitetssjukhus. Du kan också läsa mer på clinicaltrials.gov.

Om metoden fotodynamisk terapi (PDT)

Fotodynamisk terapi (PDT) verkar genom infusion av en fotosensibiliserare, varefter tumörområdet belyses med laserljus via nålar som förs in genom perineum. Fria syreradikaler bildas som leder nekros. En ny utrustning för interstitiell PDT är utvecklad av SpectraCure AB och en klinisk prövning har initierats för att utvärdera utrustningen och metoden i Sverige, USA, Kanada och UK.

Behandlingen utförs under anestesi; fibrerna förs in transperinealt i prostatan med transrektal ultraljudsvägledning; verteporfin injiceras 60–90 min före behandling.

Fördelar med metoden

 • Minimalinvasiv
 • Fokal behandling 
 • Kostnadseffektiv
 • Ingen livslång behandling 
 • Patienten kan lämna sjukhuset samma dag 

Målet med studien

Målet med studien är att visa att interstitiell PDT med SpectraCures system och verteporfin är en säker behandling för återfall i prostatacancer efter tidigare strålbehandling. Den preliminära effekten ska utvärderas genom MR-bilder och biopsi.

Behov av en ny behandling

Behandling av lokalt återfall av prostatacancer efter strålbehandling är delvis omstridd då många behandlingar medför allvarliga biverkningar. I de flesta fall ordineras aktiv monitorering eller behandling med hormoner, en icke botande behandling med betydande biverkningar. Interstitiell PDT är en metod som i framtiden kan komma att erbjudas som alternativ till hormonbehandling för patienter som fått tillbaka sin prostatacancer.

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.