Vävnadsprov (biopsi) från patient 03 påvisar framgångsrik behandling

I den fas 1-studie för behandling av återfallspatienter i prostatacancer som SpectraCure genomför har nu sammanlagt 10 patienter behandlats. Behandlingsmetoden, så kallad fotodynamisk tumörbehandling (PDT), innebär att patienten ges ett ljusaktiverat läkemedel som ansamlas i tumören. När cancervävnaden belyses med hjälp av SpectraCures IDOSE-teknik aktiveras läkemedlet och tumören slås ut.

Studien är i första hand en säkerhetsstudie med syftet att visa att SpectraCures IDOSE-teknik är säker att använda på patienter. I andra hand har studien som mål att fastställa så kallad optimal dos, dvs den lägsta dosen av läkemedel och laserljusdos som ger god klinisk effekt.

I augusti 2017 behandlades den tredje patienten i studien, vilken var den första som behandlades med en hög läkemedelsdos. Som meddelats tidigare indikerade magnetkamerabilder (MR) tagna efter behandlingen att tumören slagits ut. Patienten har sedan följts med regelbundna undersökningar och tester under ett år. Vid den sista undersökningen togs ett vävnadsprov för analys. Vävnadsprovet (biopsi) har visat att ingen kvarvarande cancer kunde påvisas.

 -Vi är mycket glada över att SpectraCures teknik visar sig vara effektiv och har möjlighet att slå ut prostatacancer, säger bolagets vd Masoud Khayyami.