Utvärderar laserhypertermi

Vid Princess Margaret Hospital, där SpectraCure inleder en fas 1-studie för behandling av prostatacan- cer, pågår ett forskningsprogram för cancerbehandling med laserhypertermi med magnetkamerastyr- ning (MR). MR används för att styra ljusdosen till rätt plats och utvärdera behandlingeffekten. Tekniken vid sjukhuset går ut på att slå ut cancertumören genom uppvärmning med laserljus som levereras via optiska fibrer. Ett hinder för ett stort genomslag av metoden är att MR-tekniken är mycket kostsam. Som ett kostnadseffektivt alternativ till MR planerar därför SpectraCure att utvärdera sin IDOSE-teknik för dosstyrning vid laserhypertermi.

– Vi har i tidigare kliniska studier visat att IDOSE fungerar bra för dosstyrning vid laserbehandling. Principen för dosstyrning är densamma vid PDT och laserhypertermi, säger SpectraCures tekniska chef Johannes Swartling.

Den kliniska studien för behandling av prostatacancer med PDT påverkas inte av planerna för laserhy- pertermi. – Vi ser att metoderna kan komplettera varandra, säger Johannes Swartling. Laserhypertermi med IDOSE kan vara ett alternativ främst för behandling av vissa cancerformer där utvecklingen av laserhypertermi redan kommit en bit, men där det saknas en bra och kostnadseffektiv metod för dos- styrning.

För ytterligare information kontakta:

Spectracure AB, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90 E-post: mk@spectracure.com

Hemsida: www.spectracure.com

OM SPECTRACURE:

SpectraCure bildades 2003 som ett spin-off från Lunds Universitets avdelningar för medicinska laser- tillämpningar och fysik. Bolaget är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT, en behandlingsmetodik som är lämplig för interna solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och buk- spottkörtel, men även andra indikationer som cancer i huvud och hals. SpectraCure planerar att starta fas I och senare fas II prövningar tidigt 2016. De kliniska prövningarna planeras att utföras vid framstående Pennsylvania University Hospital i Philadelphia, USA, och Princess Margret Hospital i Toronto, Kanada.