Tre miljoner beviljat till forskningsprojekt som kan ge svar på om vävnad i kroppen drabbats av syrebrist

Alice och Knut Wallenbergs stiftelse beviljar 3.1 miljoner kronor till utveckling av prototyp som utvecklar en ny metod att mäta med laserljus djupt inne i kroppen utan att behöva använda optiska fibrer och nålar.

David Hill, SpectraCures industridoktorand, arbetar i projektet med utvecklingen av prototypen vars mätningarna sker med hjälp av avancerad kvantfysikalisk sensorteknik, så kallad Ultrasound Optical Tomography (UOT) och kan ge svar på om vävnad inne i kroppen drabbats av syrebrist. Metoden kan komma att användas för att avgöra om en patient har drabbats av stroke eller hjärtinfarkt, men även för detektion av cancertumörer som ofta utmärks av låg syresättning.

Projektgruppen har redan visat att det är möjligt att ta fram teknik som kan användas i ett mobilt system. Nästa mål är att ta fram ett mobilt system för användning i sjukhusmiljö.

– Resultaten är intressanta för SpectraCure, eftersom vår behandlingsmetod handlar om att leverera laserljus till cancertumörer djupt inne i kroppen. Dessutom finns stor marknadspotential för andra applikationer inom medicin som exempelvis diagnosstöd vid stroke, hjärtinfarkt och cancer, alltså våra stora folksjukdomar, kommenterar SpectraCures tekniska chef Johannes Swartling, som även är biträdande handledare i David Hills doktorandarbete. 

– Jag ser stora möjligheter med detta mobila system och ser fram emot att kunna introducera ytterligare en produkt med en stor potential utöver IDOSE®, säger Masoud Khayyami, SpectraCures VD.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SpectraCure AB publ, vd, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90.

SpectraCures aktie handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet SPEC och Certified Advisor är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

 

Wallenberg Centre for Quantum Technology är ett stort nationellt forskningsprogram med en total budget på omkring 1 miljard kr. Syftet är att stärka svensk forskning och industri inom olika områden i fältet kvantteknologi. Projektet leds från Chalmers tekniska högskola i Göteborg, där forskning med inriktning på att bygga kvantdatorer utförs. SpectraCure deltar i en annan gren av programmet inom kvantsensorer, alltså sensorer som är baserade på kvantfysikaliska fenomen. Forskningen inom kvantsensorer koordineras av en forskargrupp vid Lunds universitet. kaw.wallenberg.org

SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet. spectracure.se