Systerbolag får EU-bidrag för utveckling av ny diagnostikmetod för tidigt födda barn

SpectraCures systerbolag GASPOROX AB har beviljats EU-bidrag för utveckling av en ny laserbaserad metod som kan komma att hjälpa för tidigt födda barn. Mycket tidigt födda spädbarn – födda före graviditetsvecka 30 – drabbas ofta av komplikationer i lungorna eftersom dessa inte är färdigutvecklade. För att underlätta andningen använder neonatalvården respirator och syrgas i kombination med läkemedel. Ett problem i dagens vård är att korrekt diagnosticera lungornas tillstånd så att rätt åtgärder kan sättas in.

GASPOROX AB är ett spin-off-företag från Lunds universitet och finns i samma byggnad som SpectraCure. SpectraCure AB är dessutom en av huvudägarna i GASPOROX med 3,8 % av aktierna.

Den laserbaserade analysmetoden gör det möjligt att mäta syrehalten och lungvolymen direkt i barnets lungor med ett mätinstrument som placeras utanpå bröstkorgen. Tekniken kallas GASMAS, “gas in scattering media absorption spectroscopy”.

Metoden har testats i kliniska studier vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Nästa steg är att utveckla tekniken till en medicinteknisk utrustning. För det har projektet beviljats bidrag från det europeiska EUREKA-programmet för stöd av forskning och utveckling.

Syftet med projektet är att ta fram en kliniskt användbar utrustning med en handhållen prob, som kan liknas vid ett ”optiskt stetoskop” som kan hållas mot bröstkorgen och ge information om lungornas tillstånd. I förlängningen är förhoppningen att tekniken ska kunna användas för kontinuerlig övervakning vid intensivvård och styra exempelvis respiratorinställningar.

Metoden använder svagt laserljus och är ofarlig för barnet. Att metoden möjliggör kontinuerlig övervakning är en stor fördel jämfört med idag, då man tar röntgenbilder av lungorna. Röntgenstrålningen innebär en risk och det gör att bilder endast kan tas vid enstaka tillfällen.

Projektet är ett så kallat Eurostarsprojekt som beviljas av EUREKA och finansieras genom svenska Vinnova för de svenska parterna, Lunds Universitet och GASPOROX. Dessutom medverkar GASPOROX norska teknikpartner Norsk Elektro Optikk, och det tyska laserföretaget Nanoplus. De två sistnämnda ska utveckla ny signalbehandling och nya lasrar som behövs för att göra tekniken tillräckligt känslig och robust. Projektets totala budget är 23 miljoner kr varav drygt hälften finansieras av bidrag, och resten av deltagarna själva.

Videointroduktion till tekniken

https://www.youtube.com/watch?v=EWTBcIUbO0A

Mer information på GASPOROX websida

http://www.gasporox.se

För mer information, kontakta Johannes Swartling, jsw@spectracure.com, 0708 23 36 80.

Se bild i pdf-fil (Lungövervakningsmetoden testas på sex veckor gamla Astrid Johansson, som vilar bekvämt i mammas famn.)

Masoud Khayyami, VD SpectraCure AB,

Masoud Khayyami,

VD SpectraCure AB (publ)

Telefon: 0708 15 21 90

E-post: mk@spectracure.com