Sveriges Radio uppmärksammar biverkningsproblem vid prostataoperationer

Sveriges Radios Studio Ett sände 18 september ett reportage om komplikationer efter operation av prostatacancer. 20 procent av patienterna drabbas av urininkontinens och omkring 50 procent blir impotenta.

Ett problem vid operation av prostata är att risken att drabbas av inkontinens och impotens efter ingreppet är kopplat till erfarenheten hos kirurgen. Kirurger som utför mer än 25 prostataoperationer per år uppvisar bättre resultat beträffande biverkningar än de som mer sällan utför prostataoperationer. Socialstyrelsen rekommenderar att prostatakirurger ska utföra minst 25 operationer årligen, för att säkerställa kvaliteten hos operationerna. Trots det är det vanligt vid svenska sjukhus att kirurger utför färre prostataoperationer, vilket riskerar att leda till fler fall av komplikationer.

SpectraCure utvecklar en metod för behandling av lokaliserad prostatacancer som bygger på så kallad fotodynamisk tumörbehandling (PDT). Patienten ges ett läkemedel som tas upp av prostatavävnaden, och sedan förs ljusledare in i prostatan med nålar. När läkemedlet belyses av laserljus aktiveras det och slår ut cancertumören.

– En fördel med PDT är att det är en skonsammare behandling än kirurgi, säger SpectraCures medicinskt ansvariga, Katarina Svanberg, professor i onkologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vårt mål är att visa att behandling av prostatacancer med PDT inte ger de biverkningar som kirurgi kan ge, men har god behandlingseffekt.

SpectraCure genomför en klinisk studie på patienter som fått strålbehandling men fått återfall. Den här patientgruppen saknar idag ett botande behandlingsalternativ, vilket underlättar för att få acceptans för en ny behandlingsmetod. I förlängningen siktar SpectraCure även på att införa PDT som förstahandsbehandling, det vill säga som ett alternativ till kirurgi och strålbehandling. SpectraCures behandling är ett skonsammare alternativ till kirurgi och kan bli ett attraktivt komplement till konventionella behandlingsalternativ.

I den pågående prostatastudien har lovande resultat uppnåtts vid den högsta läkemedelsdosen, med en god påvisbar terapeutisk effekt i hela målvävnaden i prostata (se pressmeddelande 6 september 2017).

– ”Med hittills påvisade goda resultat, kan de kliniska testerna accelereras och förhoppningsvis kan SpectraCure nå ut till marknaden snabbare än planerat”, säger Masoud Khayyami, VD.

Länk till Ekonyhet, Sveriges Radio:

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6779165

Länk till reportage i Studio Ett, Sveriges Radio:

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6760338

http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Kommentar/2017/07/Kvaliteten-pa-radikal-prostatektomi-maste-sakerstallas/

https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID_News=85399&Language=1

För ytterligare information, kontakta:  

Spectracure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90
E-post: mk@spectracure.com
Hemsida: www.spectracure.com

____________________________________________________________________________  

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett spin-of från Lunds Universitets avdelningar för medicinska laser- tillämpningar och fysik. Bolaget är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT, en behandlingsmetodik som är lämplig för interna solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och buk- spottkörtel, men även andra indikationer som cancer i huvud och hals.