Studie visar ökad risk för andra cancerformer efter strålbehandling av prostatacancer

En ny översiktsstudie genomförd vid universitetet i Toronto visar en förhöjd risk för andra cancerformer hos patienter som fått extern strålbehandling mot prostatacancer. Risken är förhöjd för cancer i urinblåsa, tjocktarm, och ändtarm. Det handlar om en liten riskökning: i storleksordningen en patient av hundra riskerar att drabbas.

– Risken är liten och ska inte avskräcka patienter från att genomgå strålbehandling, säger SpectraCures medicinskt ansvariga Katarina Svanberg, professor i onkologi vid Lunds universitet.

– Men studien pekar på ett av problemen med strålbehandling: strålning är inte helt ofarligt. Därför är det önskvärt att hitta nya behandlingsformer för behandling av prostatacancer.

SpectraCure förbereder kliniska studier för behandling av prostatacancer baserat på det ljusaktiverade läkemedlet verteporfin och SpectraCures IDOSE-teknik. Studierna skall genomföras vid Princess Margaret Hospital i Toronto och University of Pennsylvania Hospital i Philadelphia. Målgruppen för behandlingen i studierna är patienter som genomgått extern strålbehandling men fått återfall av sin cancer.

– En av fördelarna med SpectraCures behandlingsmetod är att den inte använder joniserande strålning, och därmed är den inte kopplad till riskerna med konventionell strålbehandling, säger Katarina Svanberg.

Länk till studien: http://www.bmj.com/content/352/bmj.i851

För ytterligare information kontakta:

Spectracure AB, PR ansvarig, Lydia Salenborn, telefon: +46(0) 70 936 74 12

E-post: ls@spectracure.com

Hemsida: www.spectracure.com