Större urval av möjliga patienter i Storbritannien, Kanada och USA för fortsatt klinisk studie

Som tidigare meddelats har amerikanska FDA godkänt SpectraCures nya reviderade studieprotokoll i den kliniska studien för behandling av patienter som drabbats av återfall av prostatacancer. Protokollet har även godkänts av myndigheterna i Storbritannien och Kanada. I det nya protokollet har inklusionskriterierna för Gleason-gradering utvidgats, vilket möjliggör ett större urval av kandidater som kan medverka i den kommande fas 3-studien. Dessutom har maxgränsen för storleken av prostatan tagits bort, vilket är positivt eftersom resultaten visar att prostatans storlek inte är en begränsning för metoden. Även denna revidering utvidgar urvalet av möjliga patienter.

– Jag är mycket nöjd med att även myndigheterna i Storbritannien och Kanada godkänt vårt nya utvidgade protokoll.  Nu har vi tagit ytterligare ett betydande steg i det kliniska arbetet och godkännandet ökar rekryteringsurvalet av möjliga patienter för behandling, kommenterar SpectraCures VD Masoud Khayyami.

Verksamheten på SpectraCures samarbetssjukhus i USA, Storbritannien och Kanada närmar sig normalläge efter coronakrisen, och det finns nu ett relativt stort antal möjliga patienter tillgängliga för rekrytering till den fortsatta studien.

Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet SPEC och Certified Advisor är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Denna information är sådan information som SpectraCure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 2020 kl 14.30.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SpectraCure AB publ, vd, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

Se även www.spectracure.com

 

SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för inre solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet. www.spectracure.com.