Stor studie för prostatacanser bekräftar PDT

Läkemedelsföretaget Steba Biotech (Luxemburg) har tagit ytterligare ett steg mot godkännan- de av ett nytt läkemedel för fotodynamisk tumörbehandling vid prostatacancer. Företagets läkemedel, Tookad Soluble, har genomgått en fas 3-studie där drygt 200 patienter med pro- statacancer behandlades med PDT, och jämfördes med 200 patienter i en kontrollgrupp som

i stället ordinerades så kallad aktiv övervakning. Studien har genomförts i Storbritannien och Frankrike.

Resultaten från studien presenterades vid European Association of Urologys congress i Mün- chen i mars. Hälften av patienterna i den PDT-behandlade gruppen var fria från cancer när vävnadsprover togs två år efter behandlingen, jämfört med 14% i kontrollgruppen. Behandling- en medförde inga signifikanta biverkningar, och Steba Biotech har lämnat in en ansökan om registrering av läkemedlet till europeiska läkemedelsmyndigheten baserat på resultaten.

Studien av Tookad Soluble är intressant för SpectraCures teknik för behandling av prostata- cancer med PDT eftersom det är den visar tydlig klinisk nytta i en stor fas 3-studie av PDT och prostatacancer. Dessutom ger ett godkännande av Tookad Soluble ytterligare ett läkemedel för PDT som potentiellt kan användas tillsammans med SpectraCures teknik. SpectraCure använder ett annat läkemedel, verteporfin, som sedan tidigare är ett registrerat läkemedel för PDT.

http://www.firstwordpharma.com/node/1366390#axzz49aCFonfH0

För ytterligare information kontakta:

Spectracure AB, PR ansvarig, Lydia Salenborn, telefon: +46(0) 70 936 74 12

E-post: ls@spectracure.com Hemsida: www.spectracure.com 

OM SPECTRACURE:  

SpectraCure bildades 2003 som ett spin-off från Lunds Universitets avdelningar för medicinska laser- tillämpningar och fysik. Bolaget är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT, en behandlingsmetodik som är lämplig för interna solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och buk- spottkörtel, men även andra indikationer som cancer i huvud och hals. SpectraCure planerar att starta fas I och senare fas II prövningar tidigt 2016. De kliniska prövningarna planeras att utföras vid framstående Pennsylvania University Hospital i Philadelphia, USA, och Princess Margret Hospital i Toronto, Kanada.