Statusuppdatering om klinisk studie fas 1

Som tidigare kommunicerats påbörjade SpectraCure i december 2016 formellt en klinisk fas 1-studie för behandling av återfallspatienter med prostatacancer, med bolagets teknik för fotodynamisk tumörbehandling (PDT). Studien genomförs vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto, Kanada.

Processen att rekrytera patienter till studien påbörjades därmed. Enligt de interna reglerna för kliniska studier vid Princess Margaret Cancer Centre krävs att ansvariga vid alla inblandade avdelningar vid sjukhuset signerar av sin medverkan i studien, vilket var klart 10 februari 2017.

Ansvariga läkare i studien har därefter genomfört så kallad pre-screening för att identifiera patienter som passar in i studiens inklusionskriterier. Detta arbete har resulterat i en lista som omfattar 42 möjliga patienter. Av dessa har två patienter kontaktats och tackat ja till medverkan. Dessa två patienter genomgår för närvarande tester för utredning om de uppfyller alla inklusionskriterier, bland annat magnetkameraundersökning och vävnadsprover. Svar väntas under slutet av mars. Ifall någon av de nu undersökta patienterna kvalificerar för studien kan första behandling genomföras i början av april.

SpectraCures medicintekniska utrustning har tidigare installerats vid sjukhuset och erforderlig utbildning av sjukhuspersonalen har genomförts.

Den kliniska studien är en fas 1-studie för behandling av patienter som fått återfall av prostatacancer efter att ha strålbehandlats. För denna patientgrupp saknas botande behandlingsalternativ, och de är normalt hänvisade till hormonblockerande behandling för att hämma tumörens tillväxt. Hormonell behandling medför ofta oönskade biverkningar. SpectraCure har som mål att kunna erbjuda ett botande behandlingsalternativ för dessa patienter, med färre biverkningar. Fas 1-studien omfattar 12–36 patienter, där det faktiska antalet beror på vilken behandlingsdos som studien fastställer.

För ytterligare information kontakta:

Spectracure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

E-post: mk@spectracure.com

Hemsida: www.spectracure.se