Statusuppdatering avsende patentansökningar

SpectraCures patentansökan gällande en ny teknik för att ytterligare förbättra företagets IDOSE-teknik har nu gått vidare från PCT-fas (internationell patentansökan) till nationell fas. SpectraCure arbetar kontinuerligt med att utveckla förbättringar som leder till ytterligare förfinad metodik, särskilt i situationer som kan uppkomma vid behandlingen som är svåra att förutsäga. Den aktuella patentansökan avser en teknik för att mäta påverkan av blödningar och kompensera för det.

I ett ytterligare patent, som befinner sig i PCT-fas och som avser förbättringar i den tekniska lösningen i bolagets nya generation av behandlingssystem, har SpectraCure lämnat in en ”demand” för patenterbarhet. Detta patent avser den tekniska implementationen, i den nya generationens system, av den teknik som medger att samma optiska fiber används för både behandling och dosövervakning. Detta, tillsammans med mjukvaran IDOSE®, är det som gör SpectraCures metod unik. 

I PCT-fas görs en första granskning och därefter lämnas ansökan vidare för slutgranskning till de länder där man önskar patentskydd, enligt de nationella patentreglerna i varje land. Genom att begära "demand" fås mot en mindre avgift möjlighet till korrespondens med granskaren under PCT-fasen, vilket kan påskynda godkännanden i nationell fas.

IDOSE-tekniken innebär i korthet att prostatavävnaden, under behandlingen, övervakas med en serie olika mätningar för att säkerställa att rätt dos ges, så att tumören slås ut samtidigt som frisk kringliggande vävnad inte skadas.

Utöver de patentansökningar som är under granskning har SpectraCure sedan tidigare tolv beviljade patent.

 

För ytterligare information:
 

SpectraCure AB (publ) Johan Folkunger, VD

E-post: jf@spectracure.com

Hemsida: www.spectracure.com

 

SpectraCure utvecklar ett behandlingssystem för eliminering av inre solida cancertumörer. Vi fokuserar initialt på återfallscancer i prostata. Förhoppningen är att i framtiden även kunna behandla andra cancerformer som cancer i bröst, bukspottkörtel, och huvud- och halsregionen. Metoden bygger på PDT-behandling i kombination med en egenutvecklad och patenterad dosplaneringsplattform, mjukvaran IDOSE®, vilken gör det möjligt att styra laserljusdosen så att tumören exponeras för en optimal dos för att uppnå tillräcklig behandlingseffekt. Behandlingssystemet har potential att göra interstitiell PDT-behandling noggrann, exakt och säker för varje patient. Målet är att patienten förutom att bli fri från tumören ska kunna bibehålla sin livskvalitet, med begränsade biverkningar. Vi genomför kliniska studier som ett viktigt led i den fortsatta utvecklingen av bolagets behandlingssystem.

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser, ca@gwkapital.se, tel +468-503 00 050, och handlas med kortnamn SPEC.