Statusrapport inför fas 2-studie

SpectraCure har genomfört en klinisk fas 1-studie för behandling av patienter med återfall av prostatacancer med bolagets teknik för fotodynamisk tumörbehandling (PDT). Som tidigare meddelats har bolaget i slutet av 2018 gått in i slutfasen av planeringen för en efterföljande fas 2-studie. Under början av 2019 har SpectraCure förnyat vissa avtal och planerat fortsättningsstudien tillsammans med partnersjukhusen, Princess Margaret Cancer Centre i Toronto, University College London Hospital i London, och University of Pennsylvania Hospital i Philadelphia.

Den 17 mars hölls ett gemensamt möte med de ansvariga läkarna i studien för att gå igenom resultaten från fas 1-studien och slutföra planeringen av det fortsatta kliniska programmet. Screening och rekrytering av patienter som ska ingå i studien har redan påbörjats och patientbehandlingar kommer att genomföras i början av april.

”Nu ser vi fram emot att påbörja fas 2-studien tillsammans med våra kliniska samarbetspartners” kommenterar Masoud Khayyami, VD.

Syftet med fas 2-studien är att visa att metoden är säker att använda, och att den har klinisk effekt, med ett större statistiskt underlag än i fas 1-studien.