Status på vidareutveckling av SpectraCures teknik

SpectraCures medicintekniska system för behandling av prostatacancer med fotodynamisk tumörbehandling (PDT), SpectraCure P18 med IDOSE®, används för närvarande i en klinisk fas 1-studie för behandling av återfall av prostatacancer.

Parallellt med den kliniska studien arbetar SpectraCure med utveckling för att förbättra IDOSE®-tekniken och ta fram ett mer modernt system som har lägre produktionskostnad, bättre prestanda, och förbättrad formgivning och ergonomi.

Utvecklingen av mjukvaran IDOSE® följer i huvudsak två spår; att förbättra algoritmerna med syftet att förbättra behandlingsresultatet och att effektivisera behandlingsproceduren. IDOSE®-mjukvaran får därmed ett förbättrat användargränssnitt så att dosplaneringen går snabbare för läkarna. Det innebär att den totala tiden i operationssalen och därmed även vårdkostnaden kan minskas.

Som tidigare meddelats har även IDOSE®-algoritmerna uppdaterats så att de stöder så kallad fokal behandling, det vill säga att läkaren kan välja att fokusera behandlingen på den del av prostata där tumören tros sitta.

Förbättringarna av lasersystemet har nu lett till ett läge där en ny designspecifikation har tagits fram. Med den nya designen kommer tillverkningskostnaden för systemet att minska till mindre än en tredjedel av kostnaden för det föregående systemet. Vidare är det nya systemet betydligt mindre, saknar rörliga delar och har en modern formgivning.

Den nya produktplattformen går att konfigurera för behandling av olika cancerformer utöver prostatacancer, exempelvis bukspottkörtel eller mun-halsregionen. Därmed ges företaget stora möjligheter att ta steget till andra medicinska indikationer i framtiden.

Vissa av de tekniska förbättringarna kan införas redan i den kliniska fas 2-studie som planeras efter den pågående fas 1-studien, och målet är att den helt uppgraderade produktplattformen ska användas i en fortsatt fas 3-studie.