Status i klinisk studie

Under sommaren har arbetet fortgått med SpectraCures kliniska fas 1-studie för behandling av prostatacancer. SpectraCures personal har fortsatt utvecklingsarbetet med att förbättra IDOSE-tekniken och ta fram ett förbättrat system som har lägre produktionskostnad, med mer modern formgivning och förbättrad ergonomi.

Vid sjukhuset i Toronto, Princess Margaret Cancer Centre, finns nu en patient som väntar på behandling och ytterligare patienter är under utvärdering för att inkluderas i studien.

Vid sjukhuset i London, University College London Hospital, har så kallad pre-screening av 18 möjliga patienter gjorts under juli, varav 10 har visat sig passa in i kriterierna för SpectraCures studie.

Även vid University of Pennsylvania Hospital i Philadelphia är förberedelserna klara för att starta studien, och pre-screening av möjliga patienter har påbörjats.

– Det är lovande att det finns ett gott patientunderlag både i Toronto och London för att avsluta fas 1-studien och påbörja fas 2, säger SpectraCures vd Masoud Khayyami. Vi räknar med att kunna genomföra fortsatta behandlingar så fort bemanningen vid sjukhusen är tillbaka på normal nivå efter semestrarna.

Normalt sett är det inte möjligt att utföra avancerade kliniska behandlingar inom ramen för kliniska studier under sommarmånaderna vid större sjukhus, på grund av brist på sjukhuspersonal.

Bakgrund

SpectraCures kliniska fas 1-studie är riktad mot patienter med återfall av prostatacancer efter strålbehandling. Denna patientkategori saknar idag botande behandlingsalternativ i rutinvården. Syftet med denna studie och kommande studier är att etablera SpectraCures PDT-metod som ett botande behandlingsalternativ för dessa patienter.