SpectraCures nya behandlingssystem har godkänts av FDA för användning i kliniska studier

SpectraCures nya generation av behandlingssystem har godkänts av amerikanska Food and Drug Administration (FDA) för användning i kliniska studier för behandling av återfall av prostatacancer. Systemet kommer att ersätta det befintliga systemet i den pågående kliniska studien.

Det nya systemet är programmerat att vara funktionellt likvärdigt med det föregående när det används i den kliniska studien, vilket är ett regulatoriskt krav då det ska användas i samma studie. Tekniskt har det bättre prestanda än det föregående, vilket kan ge möjlighet till bättre precision och snabbare behandlingar i framtiden.

Det nya behandlingssystemet är mindre, har lägre tillverkningskostnad och är mer lättanvänt än det tidigare systemet. Tillverkning av flera enheter pågår i SpectraCures produktionslokaler i Lund.

”Det nya systemet är betydligt enklare att tillverka än det föregående och tack vare att det är mer lättanvänt kan sjukhusen i vår studie använda det själva utan direkt närvaro av personal från SpectraCure, efter viss träning. Det öppnar upp för att vi kan genomföra den kliniska studien på fler sjukhus än idag, vilket kan öka takten i studien,” kommenterar Johan Folkunger, SpectraCures VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Folkunger, SpectraCures VD, e-post: jf@spectracure.com

Besök även, www.spectracure.com

SpectraCure utvecklar ett behandlingssystem för eliminering av inre solida cancertumörer. Vi fokuserar initialt på återfallscancer i prostata. Förhoppningen är att i framtiden även kunna behandla andra cancerformer som cancer i bröst, bukspottkörtel, och huvud- och halsregionen. Metoden bygger på PDT-behandling i kombination med en egenutvecklad och patenterad dosplaneringsplattform, mjukvaran IDOSE®, vilken gör det möjligt att styra laserljusdosen så att tumören exponeras för en optimal dos för att uppnå tillräcklig behandlingseffekt. Behandlingssystemet har potential att göra interstitiell PDT-behandling noggrann, exakt och säker för varje patient. Målet är att patienten förutom att bli fri från tumören ska kunna bibehålla sin livskvalitet, med begränsade biverkningar. Vi genomför kliniska studier som ett viktigt led i den fortsatta utvecklingen av bolagets behandlingssystem.

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser, ca@gwkapital.se, tel +468-503 00 050, och handlas med kortnamn SPEC.