SpectraCure tecknar sin andel i företrädesemission i Deep Light Vision

Som tidigare informerats har SpectraCure gått in som största ägare i bolaget Deep Light Vision AB. Deep Light Vision har nu genomfört en företrädesemission i vilken SpectraCure har tecknat och blivit tilldelad sin andel. Teckningslikviden för SpectraCure uppgår till 1,2 MSEK vilket innebär att SpectraCure är den fortsatt största ägaren med 30 procent av aktierna i Deep Light Vision.  

Företrädesemissionen har fulltecknats och Deep Light Vision tillförs 4 MSEK. Det kapital som tillförs Deep Light Vision genom emissionen kommer framför allt att användas för att ta fram ett Ultrasound Optical Tomography (UOT) ­-system för klinisk användning i framtida kliniska studier men även för att utveckla en affärsplan.

”Mot bakgrund av SpectraCures roll som industripartner och den möjlighet till framtida nyttjande av tekniken som SpectraCure tidigare har säkerställt samt ett fortsatt intresse av att ta del av den framtida värdeutvecklingen ser vi det som naturligt att teckna vår andel i denna emission”, säger SpectraCures vd Johan Folkunger.

För ytterligare information:
SpectraCure AB (publ) Johan Folkunger, vd
E-post: jf@spectracure.com
Hemsida: www.spectracure.com

SpectraCure utvecklar ett behandlingssystem för eliminering av inre solida cancertumörer. Vi fokuserar initialt på återfallscancer i prostata, med en förhoppning att i framtiden även kunna behandla andra cancerformer som primär prostatacancer, cancer i bröst, bukspottkörtel, och huvud- och halsregionen. Metoden bygger på ett egenutvecklat och patenterat behandlingssystem, Q-PRO®, bestående av hårdvara – en laserenhet – som utför PDT-behandling och behandlar prostata i kombination med mjukvara, den patenterade dosplaneringsplattform IDOSE®. Metoden gör det möjligt att styra laserljusdosen så att tumören exponeras för en optimal dos för att uppnå tillräcklig behandlingseffekt. Behandlingssystemet har potential att göra interstitiell PDT-behandling noggrann, exakt och säker för varje patient. Målet är att patienten förutom att bli fri från tumören ska kunna bibehålla sin livskvalitet, med begränsade biverkningar. Vi genomför kliniska studier som ett viktigt led i den fortsatta utvecklingen av bolagets behandlingssystem.

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser och handlas med kortnamn SPEC.