SpectraCure säljer sitt innehav av aktier i GASPOROX AB

SpectraCure har avyttrat hela sitt innehav av aktier i GASPOROX AB vilket motsvaras av ett ägande om ca 1,6% i bolaget. 74 920 aktier såldes till ett försäljningspris om 9 kr/aktie.

Reavinsten kommer att ingå i kvartalsrapport för det fjärde kvartalet.

Innehavet har utgjort en finansiell placering och försäljningen påverkar inte SpectraCure:s verksamhet.

För ytterligare information se SpectraCure:s hemsida eller kontakta

Masoud Khayyami, VD SpectraCure AB.

Masoud Khayyami,

VD SpectraCure AB (publ)

Telefon: 0708 15 21 90

E-post: mk@spectracure.com

Hemsida: www.spectracure.com     

Om Spectracure:

SpectraCure bildades 2003 som ett spin-off från Lunds Universitets avdelningar för medicinska laser-tillämpningar och fysik. Bolaget är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT, en behandlingsmetodik som är lämplig för interna solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och bukspottkörtel, men även andra indikationer som cancer i huvud och hals. SpectraCure har i oktober 2016 fått godkännande att starta fas I och senare fas II prövningar. De kliniska prövningarna kommer att utföras vid framstående Pennsylvania University Hospital i Philadelphia, USA, och Princess Margret Hospital i Toronto, Kanada. Förberedelser inför studier i fas II avses att genomföras vid University College London Hospital (UCL Hospital), UK.