SpectraCure rekryterar Medical Advisor

Urologen docent Göran Ahlgren rekryteras till en roll som Medical Advisor för SpectraCure. Göran har en lång och mycket bred erfarenhet av behandling av prostatacancer och kommer i rollen som Medical Advisor att bistå SpectraCure med klinisk expertis bland annat kopplad till pågående klinisk studie. Göran kommer också att tillföra viktig och värdefull kompetens för SpectaCures fortsatta utveckling.

Göran Ahlgren är kliniskt aktiv urolog och forskare, och har för närvarande en tjänst som medicinsk ledningsansvarig på Perituskliniken i Lund. Tjänsten som Medical Advisor för SpectraCure är en deltidstjänst. 

Göran har över 30 års erfarenhet inom urologi med fokus på prostatacancer och har tidigare bl a arbetat många år på urologen på Skånes Universitetssjukhus, där han byggt upp en nationell referensklinik för patienter med återfall av prostatacancer. Göran har också fungerat som medicinsk rådgivare, bland annat till ett flertal danska universitetssjukhus. Utöver detta har han gedigen forskningserfarenhet med över 40 publicerade vetenskapliga artiklar.

” Det känns angeläget att få fram ett riktigt bra behandlingsalternativ för patienter som fått återfall av prostatacancer och jag ser fram emot att få vara med och stötta SpectraCure i det arbetet”, säger överläkare Göran Ahlgren. 

”Jag är mycket glad att Göran tackat ja till rollen som Medical Advisor. Han kommer att tillföra en mycket viktig kompetens dels kring hur vi effektivt och framgångsrikt ska bedriva vår kliniska studie, samt kring hur vi fortsatt ska utveckla och optimera vårt behandlingssystem för att nå full klinisk acceptans”, Johan Folkunger, VD SpectraCure.

För ytterligare information:
SpectraCure AB (publ) Johan Folkunger, VD
E-post: jf@spectracure.com
Hemsida: www.spectracure.com

SpectraCure utvecklar ett behandlingssystem för eliminering av inre solida cancertumörer. Vi fokuserar initialt på återfallscancer i prostata, med en förhoppning att i framtiden även kunna behandla andra cancerformer som primär prostatacancer, cancer i bröst, bukspottkörtel, och huvud- och halsregionen. Metoden bygger på ett egenutvecklat och patenterat behandlingssystem bestående av en hårdvara, en laserenhet, som utför PDT-behandling och behandlar själva prostatan i kombination med en mjukvara, den patenterade dosplaneringsplattform IDOSE®. Metoden gör det möjligt att styra laserljusdosen så att tumören exponeras för en optimal dos för att uppnå tillräcklig behandlingseffekt. Behandlingssystemet har potential att göra interstitiell PDT-behandling noggrann, exakt och säker för varje patient. Målet är att patienten förutom att bli fri från tumören ska kunna bibehålla sin livskvalitet, med begränsade biverkningar. Vi genomför kliniska studier som ett viktigt led i den fortsatta utvecklingen av bolagets behandlingssystem.

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser, ca@gwkapital.se, tel +468-503 00 050, och handlas med kortnamn SPEC.