SpectraCure publicerar informationsmemorandum och nyemissionens teckningsperiod påbörjas idag.

Med anledning av att teckningstiden i företrädesemissionen inleds idag, den 2 december 2016, publiceras härmed memorandum och informationsfolder på SpectraCures och AktieTorgets respektive hemsidor. Teckningstiden löper till och med den 16 december 2016. Vid fulltecknad nyemission tillförs SpectraCure cirka 24 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är garanterad till 80% genom garantiåtaganden. Även allmänheten har möjlighet att teckna. 

ERBJUDANDE I SAMMANDRAG
Teckningstid:                      2 december – 16 december 2016
Teckningskurs:                      0,80 kronor per unit. Courtage utgår ej
Teckningspost (utan företräde):    6 000 unit (4 800 kr)
Vederlagsfri teckningsoption För varje unit som tecknas ingår även en vederlagsfri teckningsoption av serie TO2. Två teckningsoptioner ger rätt att teckna ytterligare en aktie för 1,00 kr med utnyttjande period 31 januari – 28 februari 2018. Optionen avses listas snarast möjligt under dess löptid.
Betalning: Efter besked om tilldelning
Nyemitterade aktier: 29 986 979 st
Emissionsbelopp: 23 989 583 kr
Garanti och teckningsförbindelse: Ca 19 msek i garanti
Handel i aktien: SpectraCure har handlats på AktieTorget sedan den 1 juli 2015
Handelsbeteckning: SPEC
Aktiens ISIN-kod: SE0007158118
TO2 ISIN-kod: SE0009294853
Handel med uniträtter: 2 december – 14 december 2016

Informationsmemorandum, Teaser och Anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt finns att hämta hos www.aktietorget.se, www.spectracure.se ,
www.gcf.se, www.aqurat.se, www.gwkapital.se

Investerarträffar

5 december GCF Investerarträff i Göteborg: Elite Park Avenue Hotel, kl. 17.30 
6 december Aktiespararnas  Aktielunchi Stockholm: Hotel Birger Jarl, kl. 09.00

Anmäl dig till GCF via info@gcf.se
G&W Fondkomission och Göteborg Corporate Finance (GCF) är finansiell rådgivare och Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med nyemissionen.

För ytterligare information se SpectraCures hemsida eller kontakta

Masoud Khayyami, VD SpectraCure AB,

Masoud Khayyami,

VD SpectraCure AB (publ)

Telefon: 0708 15 21 90

E-post: mk@spectracure.com

Hemsida: www.spectracure.com