SpectraCure publicerar årsredovisning för 2023

SpectraCure AB (publ) har idag publicerat årsredovisning för verksamhetsåret 2023. Årsredovisningen finns att tillgå via bifogad fil eller på bolagets hemsida: https://spectracure.com/investerare/finansiella-rapporter/.