SpectraCure: PSA-värden från klinisk prostatastudie nämnda på SpectraCures presentation vid Stora Aktiedagen i Stockholm

SpectraCure presenterade 13 november företaget på Stora Aktiedagen på hotell Sheraton i Stockholm i Aktiespararnas regi. SpectraCure genomför en klinisk fas 1-studie för behandling av återfallspatienter med prostatacancer med bolagets teknik för fotodynamisk tumörbehandling (PDT). Under föredraget nämnde SpectraCures tekniska chef Johannes Swartling att PSA-värdena hos patient 2 har sjunkit från 1,4 ng/ml till 0,36 ng/ml efter behandlingen, vilket tyder på att behandlingen haft effekt. Patient 2 behandlades på en medelhög läkemedelsdos. Som tidigare meddelats har PSA-nivån hos patient 3, som behandlades på den högsta läkemedelsdosen, sjunkit från 4,9 ng/ml före behandling till 0,3 ng/ml efter behandlingen.

Det bör noteras att resultaten är preliminära. Effekten på cancertumören kommer att fortsatt utvärderas kontinuerligt under den fortsatta uppföljningen av patienterna genom PSA-tester, ytterligare en magnetkameraundersökning, samt vävnadsprover, i enlighet med ett i förväg uppställt protokoll.