SpectraCure planerar för fas 2 studie i nytt samarbete om behandling av bröstcancer

SpectraCure har inlett ett samarbete med en grupp läkare och forskare, i ett nätverk av sjukhus i Londonområdet under Royal Free London NHS Foundation Trust, om behandling av bröstcancer med fotodynamisk tumörbehandling, PDT. Företaget kommer fortsatt att fokusera på att nå marknaden med en produkt för behandling av prostatacancer, men det nya projektet är ett led i att se vilka andra medicinska behandlingar som metoden lämpar sig för. Detta är i enlighet var som kommunicerats i samband med emissionen i juni 2020.

Läkarna i Storbritannien har tidigare genomfört en fas 1-studie för att utvärdera behandling av bröstcancer med PDT. I det nya samarbetet med SpectraCure planeras för en fas 2-studie med syftet att utvärdera möjligheten att använda PDT som ett första alternativ till operation och strålbehandling för patienter med bröstcancer.

Avsikten med samarbetet är att genomföra en klinisk studie delvis finansierad av forskningsanslag. SpectraCure kommer att bidra med teknisk utrustning, läkemedlet, teknisk expertis och projektledning.

– Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor och det är strategiskt viktigt för SpectraCure att vi har tillfälle att nu röra oss in på det här området. Tillsammans med prostatacancer täcker vi därmed in en stor del av hela onkologimarknaden, säger Masoud Khayyami, SpectraCures VD.

Denna information är sådan information som SpectraCure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2020 kl 10.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SpectraCure AB publ, vd, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90.

SpectraCures aktie handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet SPEC och Certified Advisor är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdetspectracure.se