SpectraCure i kampen mot cancer

SpectraCure stöttar kampen mot cancer och väljer att uppmärksamma Världscancerdagen den 4 februari genom en redaktionell annons i Kampen mot cancer, en bilaga i Svenska Dagbladet den 3 februari.

Välkommen att läsa artikeln här.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SpectraCure AB publ, VD Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90.

www.spectracure.se

 

SpectraCure bildades 2003 som ett startup-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för inre solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet. www.spectracure.com.

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser, ca@gwkapital.se, tel +468-503 00 050) och handlas med kortnamn SPEC.