SpectraCure har registrerat varumärket Q-PRO[®]

SpectraCure AB (publ) har erhållit varumärkesskydd för Q-PRO[®], namnet på den nya generationens system, i Europa samt i USA. Ansökan om att registrera varumärket har även lämnats in i Australien, Kina och Japan.

En bild som visar text, dator, bord

Automatiskt genererad beskrivning

SpectraCure utvecklar ett system för behandling av återfall i prostatacancer. Systemet används i en klinisk studie i Kanada, USA och Storbritannien. Namnet på systemet, Q-PRO®, har nu erhållit varumärkesskydd. Varumärkesskyddet innebär att systemet som SpectraCure utvecklat och tidigare kallat ”den nya generationens system” framöver kommer att benämnas som Q-PRO®.

Q-PRO® består av en laserenhet och mjukvaran IDOSE®. Q-PRO® är ett ljusleveranssystem (för fotodynamisk tumörbehanding) avsett för behandling av inre solida cancertumörer. Systemet möjliggör behandlingsplanering och individanpassad dosleverans av laserljus för aktivering av ett fotosensibiliserande läkemedel, verteporfin. Behandlingen är fokuserad och anpassas till varje patients specifika förutsättningar.
 

För ytterligare information:
Johan Folkunger, VD
E-post: jf@spectracure.com
Hemsida: www.spectracure.com

SpectraCure utvecklar ett behandlingssystem för eliminering av inre solida cancertumörer. Vi fokuserar initialt på återfallscancer i prostata, med en förhoppning att i framtiden även kunna behandla andra cancerformer som primär prostatacancer, cancer i bröst, bukspottkörtel, och huvud- och halsregionen. Metoden bygger på ett egenutvecklat och patenterat behandlingssystem, Q-PRO®, bestående av hårdvara – en laserenhet – som utför PDT-behandling och behandlar prostata i kombination med mjukvara, den patenterade dosplaneringsplattform IDOSE®. Metoden gör det möjligt att styra laserljusdosen så att tumören exponeras för en optimal dos för att uppnå tillräcklig behandlingseffekt. Behandlingssystemet har potential att göra interstitiell PDT-behandling noggrann, exakt och säker för varje patient. Målet är att patienten förutom att bli fri från tumören ska kunna bibehålla sin livskvalitet, med begränsade biverkningar. Vi genomför kliniska studier som ett viktigt led i den fortsatta utvecklingen av bolagets behandlingssystem.

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser och handlas med kortnamn SPEC.