SpectraCure har godkänts för notering på Nasdaq First North Stockholm, första handelsdag är 4 december 2018

Nasdaq Stockholm AB har beslutat att SpectraCures aktier ska upptas till handel på First North. Första dag för handel blir den 4 december 2018.

Aktierna i SpectraCure AB (publ) kommer att handlas med oförändrat kortnamn (SPEC) och ISIN‑kod (SE0007158118).

Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med bytet från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Stockholm och aktieägare i SpectraCure behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

– Listbytet förväntas stärka kännedomen om SpectraCure och attrahera en bredare grupp investerare, samt ge Bolaget bättre tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, säger Masoud Khayyami, vd i SpectraCure.

SpectraCures bolagsbeskrivning finns att tillgå på bolagets hemsida www.spectracure.com 

G&W Fondkommission är bolagets Certified Adviser.