SpectraCure går in som största ägare i bolag som ska kommersialisera resultatet av WACQT-finansierad forskning

SpectraCure AB (publ) har under fem år innehaft rollen som industriell partner i ett forskningsprojekt som drivits tillsammans med en forskargrupp på Fysiska institutionen vid Lunds universitet och som erhållit forskningsanslag från WACQT (Wallenberg Centre for Quantum Technology). Styrelsen i SpectraCure har nu beslutat att bolaget går in som största ägare i bolaget Deep Light Vision AB som grundats för att vidareutveckla och i framtiden kommersialisera den uppfinning som forskargruppen har arbetat med under projektet.

Forskningsprojektet fokuserar på en ny metod för att mäta med laserljus djupt inne i kroppen utan att behöva använda optiska fibrer och nålar. Tekniken baseras på avancerad kvantfysikalisk sensorteknik, så kallad Ultrasound Optical Tomography (UOT). Mätningen kan ge svar på om vävnad inne i kroppen drabbats av syrebrist. Metoden skulle exempelvis kunna användas för att snabbt avgöra om en patient drabbats av stroke eller hjärtinfarkt. Ett annat användningsområde är detektering av cancertumörer, som ofta utmärks av låg syresättning, något som i framtiden skulle kunna tillämpas av SpectraCure. Forskningsprojektet har nu nått en fas där man lämnat in en patentansökan för teknik framtagen i projektet.

Mot bakgrund av SpectraCures roll som industripartner blir SpectraCure största ägare genom att erlägga totalt 30 000 kr för 30 procent av aktierna i Deep Light Vision. Förutom ett ägande i Deep Light Vision ges SpectraCure en fri, exklusiv, evig och världsomfattande licens att nyttja patentet inom PDT-området. Övriga ägare i bolaget utgörs av MK Capital Invest AB, Specular Diffusion AB samt forskarteamet, verksamt på Lunds universitet, däribland David Hill som är anställd på SpectraCure som industridoktorand. Deep Light Visions styrelse utgörs av Stefan Kröll, Masoud Khayyami samt Thomas Kramar. Inledningsvis är SpectraCures CTO, Johannes Swartling registrerad som VD för Deep Light Vision.

Det här är ett väldigt bra sätt att förvalta och ta vår roll som industriell deltagare i projektet till nästa steg. Att den fortsatta utvecklingen läggs i ett separat bolag gör att SpectraCure på ett naturligt sätt bibehåller fokus på utveckling av behandlingsmetod för prostatacancer. Samtidigt får vi tillgång till såväl den fortsatta utvecklingen av tekniken som framtida värdeutveckling i Deep Light Vision”, säger SpectraCures VD Johan Folkunger.

För ytterligare information:
SpectraCure AB (publ) Johan Folkunger, VD
E-post: jf@spectracure.com
Hemsida: www.spectracure.com

SpectraCure utvecklar ett behandlingssystem för eliminering av inre solida cancertumörer. Vi fokuserar initialt på återfallscancer i prostata, med en förhoppning att i framtiden även kunna behandla andra cancerformer som primär prostatacancer, cancer i bröst, bukspottkörtel, och huvud- och halsregionen. Metoden bygger på ett egenutvecklat och patenterat behandlingssystem bestående av en hårdvara, en laserenhet, som utför PDT-behandling och behandlar själva prostatan i kombination med en mjukvara, den patenterade dosplaneringsplattform IDOSE®. Metoden gör det möjligt att styra laserljusdosen så att tumören exponeras för en optimal dos för att uppnå tillräcklig behandlingseffekt. Behandlingssystemet har potential att göra interstitiell PDT-behandling noggrann, exakt, säker för varje patient. Målet är att patienten förutom att bli fri från tumören ska kunna bibehålla sin livskvalitet, med begränsade biverkningar. Vi genomför kliniska studier som ett viktigt led i den fortsatta utvecklingen av bolagets behandlingssystem.

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser och handlas med kortnamn SPEC.