SpectraCure förstärker organisationen med Henrik Ljung som Chief Financial Officer (CFO)

Den 19 april 2018 tillträdde Henrik Ljung som CFO i SpectraCure på deltid. Henrik Ljung är civilekonom och har mångårig erfarenhet av allt från små, medelstora bolag till börsnoterade bolag med fokus på verksamhetsutveckling och bolagsstyrning. 

Bland hans övriga aktuella engagemang kan nämnas CFO på Acconeer AB. 

– Henrik Ljung kommer bli en bra förstärkning av vår organisation inom finansiell uppföljning och rapportering. Han kommer supportera mig med vår kommunikation till marknaden och vår affärsutveckling. Jag ser fram emot att få inleda vårt samarbete och tillsammans ta ytterligare steg framåt på SpectraCures utveckling kommenterar Masoud Khayyami, VD.