SpectraCure förstärker ledningsgrupp med en Chief Marketing & Communications Officer

SpectraCure stärker sitt team med ny kompetens och anställer Kristina Hallerström i rollen som Chief Marketing & Communications Officer.

Kristina har 25 års internationell erfarenhet inom life science och medtech från såväl stora globala bolag som mindre-start-up-bolag. Kristina kommer närmast från en tjänst som Chief Market Officer på Care of Sweden och har innan dess haft ledande roller bland annat inom Marketing, Clincal Affairs, Product Managment och Market Communication på bolag som ArjoHuntleigh, Getinge och QuickCool.

Kristina kommer att arbeta 50% på SpectraCure och ingå i företagets ledningsgrupp där hon kommer att ansvara för bolagets positionering på marknaden, strategiska frågor avseende produkt- och marknadsstrategi inklusive samarbeten med ledande forskare och opinionsbildare. Hon kommer även att ansvara för vår kommunikation mot såväl marknad som investerare.

Jag är mycket glad över att ha rekryterat Kristina till SpectraCure. Hon kommer att tillföra viktig kompetens kring hur vi positionerar oss samt når ut till och kommunicerar med sjukhus och kliniker,  säger Johan Folkunger, SpectraCures VD.

Jag ser fram att börja mitt arbete på SpectraCure. Bolaget utvecklar en mycket spännande metod för att behandla återfallsprostatacancer där jag med min erfarenhet hoppas kunna bidra till att öka kännedom om bolaget och dess metod hos relevanta intressenter, säger Kristina Hallerström.

 

För ytterligare information:
SpectraCure AB (publ) Johan Folkunger, VD
E-post: jf@spectracure.com
Hemsida: www.spectracure.com

SpectraCure utvecklar ett behandlingssystem för eliminering av inre solida cancertumörer. Vi fokuserar initialt på återfallscancer i prostata, med en förhoppning att i framtiden även kunna behandla andra cancerformer som primär prostatacancer, cancer i bröst, bukspottkörtel, och huvud- och halsregionen. Metoden bygger på ett egenutvecklat och patenterat behandlingssystem bestående av en hårdvara, en laserenhet, som utför PDT-behandling och behandlar själva prostatan i kombination med en mjukvara, den patenterade dosplaneringsplattform IDOSE®. Metoden gör det möjligt att styra laserljusdosen så att tumören exponeras för en optimal dos för att uppnå tillräcklig behandlingseffekt. Behandlingssystemet har potential att göra interstitiell PDT-behandling noggrann, exakt, säker för varje patient. Målet är att patienten förutom att bli fri från tumören ska kunna bibehålla sin livskvalitet, med begränsade biverkningar. Vi genomför kliniska studier som ett viktigt led i den fortsatta utvecklingen av bolagets behandlingssystem.

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser, ca@gwkapital.se, tel +468-503 00 050, och handlas med kortnamn SPEC.