SpectraCure erhåller prestigefyllt bidrag genom EU om ca 5 miljoner kronor

SpectraCure har beviljats ett utvecklingsbidrag om ca 5 miljoner kronor genom EU-ländernas Eurostarsprogram, för vidareutveckling av ett avancerat bildstyrningssystem som ska användas tillsammans med företagets IDOSE-teknik. Utvecklingsprojektet ska genomföras tillsammans med det tyska företaget MedCom GmbH, som också får ett bidrag. SpectraCure har sedan tidigare ett samarbete med MedCom, som genom den framgångsrika ansökan nu stärks.

SpectraCures behandlingsmetod bygger på att optiska fiber som leder laserljus till cancertumören placeras med stor noggrannhet på förutbestämda positioner i prostatan. Precisionen i positioneringen är en förutsättning för att SpectraCures IDOSE-system ska leverera korrekt dos till tumören, utan att skada omkringliggande friska vävnader. Placeringen av nålar med optiska fibrer sker med hjälp av ultraljudsavbildning.

MedCom, baserat i Darmstadt, är världsledande inom bildbaserad styrning av minimalinvasiva ingrepp för diagnostik och behandling. Företaget levererar tekniska lösningar till flera stora medicinteknikföretag som Hitachi Medical Systems och Elekta. MedCom använder en modernare bildbehandling och nålstyrning än den teknik SpectraCure har tillgång till idag. Med den större precision MedComs bildbehandling har möjlighet att leverera skulle tiden för patientbehandlingen kunna minskas kraftigt, vilket ger stora fördelar både för att skapa acceptans för SpectraCures behandlingsmetod och för att minska kostnaderna för patientomvårdnad i sjukvården.

– Att Eurostarsbidraget beviljas är en kvalitetsstämpel för SpectraCure, både ur teknisk, medicinsk och kommersiell synvinkel, säger SpectraCures tekniska chef Johannes Swartling. Vår ansökan rankades 12 av över 300 kvalificerade ansökningar.

Om Eurostars

Eurostarsprogrammet administreras på EU-nivå av det europeiska innovationsnätverket Eureka, och bidraget betalas i Sverige ut genom Vinnova. Den tyska samarbetspartnern MedCom får sin del av projektet finansierat via tyska staten. Sammanlagt omfattar projektbidraget ca 770 000 euro, varav ca 475 000 går till SpectraCure och 295 000 till MedCom. Syftet med Eurostarsprogrammet är att stödja innovativ forskning och utveckling med stor kommersiell potential hos små och medelstora företag. Ansökningar till Eurostars granskas av expertgrupper inom EU som bedömer kvaliteten hos utvecklingsprojekten utifrån flera kriterier som forskningshöjd, genomförbarhet, de sökandes kompetens samt kommersiell potential.