SpectraCure ansöker om nytt patent

SpectraCure har ansökt om ett nytt patent till europeiska patentverket som täcker en ny teknik för att förbättra företagets IDOSE-teknik. IDOSE-tekniken är hjärtat av företagets metod för behandling av prostatacancer med fotodynamisk tumörbehandling (PDT). Tekniken innebär i korthet att prostatavävnaden övervakas under behandlingen med en serie olika mätningar för att säkerställa att rätt dos ges, så att tumören slås ut men frisk kringliggande vävnad inte skadas.

”Precisionen i IDOSE är redan nu väldigt bra,” förklarar SpectraCures tekniska chef Johannes Swartling. ”Vi arbetar dock hela tiden med att utveckla förbättringar som leder till ännu bättre precision, särskilt i situationer som kan uppkomma vid behandlingen som är svåra att förutsäga. En sådan är ifall det uppstår blödningar i vävnaden som påverkar hur laserljuset från vår utrustning leds ut i vävnaderna. Den nya tekniken som vi nu söker patentskydd för kan upptäcka och kompensera för sådana blödningar på ett bättre sätt än tidigare.”

Ingen ny hårdvara behöver införas i SpectraCures utrustning för att använda den nya tekniken, utan förbättringen kan göras i den befintliga utrustningen och med en uppgradering av mjukvaran.

Patentansökan har först skickats in till europeiska patentverket, och kommer efter granskning där att gå över till så kallad PCT-fas, vilket är ett sätt att samordna patentgranskningar för världens alla länder.