Sista handelsdag med SPEC TO3 imorgon, 27 november

Sista dag för handel med SpectraCure AB (publ) TO3 är onsdagen 27 november. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna i TO3-programmet innebär att varje tvåtal (2) teckningsoptioner ger rätt till teckning av en (1) ny aktie i SpectraCure till teckningskursen 6,50 kr. 

Vid fullt utnyttjande även av samtliga Teckningsoptioner kan Bolaget tillföras ytterligare som mest 37,1 MSEK efter avdrag för relaterade emissionskostnader, genom emission av ytterligare 5 899 885 aktier.